Zavidovići, BiH - Otkrivena najveća kamena kugla u Evropi

Najveća kamena kugla u Evropi - Zavidovići

Početkom marta 2016. započelo je iskopavanje kamene kugle u selu Podubravlje, na periferiji općine Zavidovići. Lokaciju je Osmanagić posjetio 19. marta 2016. sa nekoliko medija i grupom turista iz 13 zemalja.

Ova kamena kugla je površinom manjom od jednog kvadratnog metra virila iz zemlje decenijama. O njenom postojanju su znali stariji stanovnici ovog kraja. Međutim, skorašnja iskopavanja su započela dva entuzijasta (Kristijan i “Ciklon”). Otkopavanje ide sporo zbog nataložene zemlje, ručnih alata i želje da se kugla ne ošteti.

"Nakon desetak dana kopanja, postalo je jasno da je riječ o megalitnim dimenzijama kugle. Tog 19. marta smo izmjerili otkopani dio, koji je bio nešto manji nego polovina obima kamene kugle. Rezultat: 3,80 m. Obim je najvjerovatnije između osam i devet metara", navodi Osmanagić.

"Odatle možemo dobiti i radijus, koji je između 1,20 – 1,50 m. Za određivanje mase potrebno je odrediti i gustoću, a za to nam treba analiza materijala koji su prisutni u kugli. Ono što je bilo očigledno je smeđe-crvena boja kugle, odnosno visoka koncentracija željeza. Ako pretpostavimo da je gustoća između gustoće krečnjaka (2,2 kg/k.cm.) i željeza (7,8), ona bi mogla iznositi oko 5 kg/k.cm. U tom slučaju imamo dvije preliminarne vrijednosti za radijus i gustoću i možemo izračunati masu. Ona iznosi više od 30 tona", objašnjava Osmanagić.

U Evropi, u ovom momentu, nema masivnije (“teže”) kamene kugle od upravo iskopane kugle u Podubravlju.

Iznad kamene kugle se nalazi sloj ploča pješčara, zatim sloj gline, zemlje i vegetacije. To svjedoči o enormnoj starosti kugle iznad koje su se sedimentirali prirodni materijali desetinama, a možda i stotinama hiljada godina.

Najveća kamena kugla u Kostarici je 35 tona, a najmasivnija u zapadnom Meksiku iznosi 40 tona. Tek kada u potpunosti očistimo kamenu kuglu u Podubravlju, saznamo tačan radijus, te kada analiziramo strukturu materijala, znat ćemo da li je ovo najmasivnija kamena kugla na svijetu. Ukoliko je napravljena od lijevanog željeza, odgovor bi bio definitivno potvrdan, naglašava Osmanagić te dodaje: "Šta bi to značilo? Prvo, da je tlo južne Evrope, Balkana i Bosne i Hercegovine, bilo lokacija izuzetno starih naprednih civilizacija o kojima ne postoje pisani tragovi. Drugo, da su poznavali tehnologiju sasvim drugačiju od naše. I, treće, da su koristili moćan geometrijski oblik (“sfera”), energetski potentan materijal (elektromagnetizam željeza) na energetski važnim tačkama (kretanje vode, oslobađanje negativnih iona)".