Prvi kontakt sa vanzemaljcima vs. vjerska uvjerenja

Vanzemaljci i vjerska uvjerenja

Jesu li ljudi spremni da stupe u kontakt sa vanzemaljskom civilizacijom u ovom vijeku? Naša galaksija je jednostavno puna planeta nalik Zemlji, što nas neprekidno navodi da ažuriramo mogućnosti pronalaska vanzemaljske civilizacije.

Klinički neuropsiholog Gabriel G. de la Torre navodi, nismo još potpuno spremni da stupimo u kontakt. Problem je kako navodi, to što većina nas još uvijek nije shvatila koja je naša uloga u svemiru.

Da li smo spremni?
Prije ove pilot studije, Torre je sudjelovao u nekoliko projekata kao što je Mars 500 i inicijativa ESA-e koja je pokušala da procjeni da li bi trebali da se uključimo aktivno u potragu za vanzemaljcima (Active SETI) - predviđeno je da se pošalje signal koji bi otkrio naš položaj svakoj vanzemaljskoj civilizaciji, ukoliko neka sluša. Da bi saznao više, poslao je upitnik za 116 Američkih, Italijanskih i Španskih studenata.

Upitnik se sastojao od pet različitih dijelova:

  • Vjerska uvjerenja
  • Okoliš i opšta mišljenja
  • Astronomija
  • Kontakt
  • Pažnja i percepcija

Između ostalog, studenti su morali odgovoriti na pitanja da li je Bog kreirao svemir ili da li vjeruju u mogućnost kontakta sa vanzemaljcima.

Nizak nivo svemirske svijesti, visok nivo vjerskih uvjerenja

Rezultat je pokazao da kao vrsta, ljudi još nisu spremni za uspostavljanje kontakta.

Razlog, prema Torreu je taj da ljudima (većini) nedostaje određeno znanje, te su stoga psihološki slabo pripremljeni. Još specifičnije je to da većina studenata - i samim time i većina društva - ima nedostatak svijesti u mnogim astronomskim aspektima. Takođe je uvidio i da većina ljudi ovaj problem i ovu tematiku vidi isključivo iz ugla vjerskih uvjerenja.

"Zanimljivo je da trenutna globalna komunikaciona era ne utiče kako se čini na globalnu ili na kosmičku svijest," napisao je u svom radu. "Na osnovu rezultata studije, veći dio transcedentnih faktora egzistencijalnih uvjerenja smatra se povezanim sa religijom umjesto sa ekologijom ili kosmologijom. Preporučuje se da pokušamo da se razvijamo u smjeru prema kontaktu koji uključuje edukaciju kao najvažniji faktor."

Da bi ispravili problem, navodi se da bi edukacija trebala da bude okrenuta prema povećanju svijesti, prema temama svemira i našeg odnosa sa kosmosom.