Porijeklo amblema u medicini, dvostruke spirale - helix

Od svih doprinosa Sumerske kulture, jedna od najznačajnijih informacija je svakako ona na polju medicine. Jasno je da je ova 6000 godina stara civilizacija imala visoko sofisticirano znanje o plodnosti i genetici. Za drevnu civilizaciju da se bavi ovakvim eksperimentima je svakako iznenađujuće. Moramo se zapitati šta su imali na umu? Možemo to zaključiti ukoliko pogledamo detaljnije u misterioznu vrstu bogova koji su se nazivali Anunnaki i sve ono što ima veze sa njima.

Nedavni napredak u istraživanjima DNK-a je doveo do zaključka da je postojala Eva koja je živjela 250 - 270 hiljada godina prije, prva majka modernih ljudi, bez obzira na rasno nasljedstvo. [1987. godine naučnici sa Univerziteta Kalifornija i Michigan objavili su da su svi ljudi potekli od jedne mitohondrijske Eve: koja je živjela u Africi.]

Nekoliko godina nakon ovog otkrića, došlo se do zaključka da je postojao i Adam. Konačno, genetski napredak je doveo do beba iz epruveta, što je omogućeno miješanjem muške sperme sa jajnicima žene i ponovno ubacivanje u ženu.

Ono što je još zanimljivije jeste da ovo potvrđuje ono što su Sumerani znali još prije 6000 godina. Uspjeli smo da spasimo neke od zapisa koji su vezani za Anunnakije u Sumeru, "oni koji su sa neba na Zemlju došli." I na ovim drevnim spisima su opisi izuzetno naprednog genetskog inženjeringa, stvari koje je teško zamisliti da je neka kultura koja je stara 6000 godina mogla da zna.

Zanimljivo je da ovi zapisi opisuju laboratoriju u kojoj su vršeni genetski eksperimenti. Ispada da se nalazio u istočnom dijelu centralne Afrike, tačnije tamo je napravljena originalna mitohondrijska DNK prvobitne "Eve". Takođe je važno spomenuti i šta smo mi kao vrsta prošli od našeg originalnog začeća do posjedovanja znanja i kapaciteta za svemirska putovanja za samo 250.000 godina. Ovo je relativno kratak period, i ne poklapa se sa milionima godina koje su bile potrebne prethodnim vrstama kao što su Homo Erectus da evoluiraju. Mi smo anomalija, u razvojnom smislu.

Šta sve ovo znači? Pitate se kako je to moguće, kako su mogli da znaju? Kako onda, kao drugi primjer, Sumerski simbol isprepletenih zmija, onaj kojeg još uvijek danas koristimo označava medicinu, liječenje i biologiju, a koji je star 6000 godina, simbol Enkija, koji je sprovodio genetski inženjering da bi stvorio Adama? Bio je onda, kao što je i danas simbol za DNK. Označava famoznu dvostruku spiralu našeg DNK.

Obratite pažnju na ovu sliku, desno se nalaze dvije isprepletene zmije i trake koje nalikuju na ljestve između zmija ... podsjeća li vas to na nešto?

Sumer i dupli helix

Zapamtite da su ove slike stare nekoliko hiljada godina. I dan danas koristimo sliku isprepletenih zmija kao znak medicine. Ovo se prenosi još od drevnih vremena. Šta amblem isprepletenih zmija, simbol medicine i liječenja predstavlja i dan danas?

Otkriće moderne medicine dvostruke spiralne strukture DNK nudi odgovor: Isprepletene zmije označavaju genetsku strukturu i genetski kod, tajno znanje koje je omogućilo kreiranje Adama. Prvi čovjek kojeg su Anunnaki kreirali nazivao se "Adam".

Ako su Sumerani provodili genetske eksperimente i ukoliko su imali mogućnost da kreiraju ljudski život sa epruvetama prije nekoliko hiljada godina, od kuda im znanje? Možda još važnije, zašto su izučavali genetski inženjering? Šta je svrha takvog inženjeringa? Šta je svrha takvog eksperimentisanja? Samo još detaljnije istraživanje ovih tema ponudit će nam odgovor.