Nova tehnologija čini objekte nevidljivim savijajući svjetlost

Skrivanje objekata

Moguće je sakriti objekte ukoliko ostvarimo određenu kontrolu nad okruženjem u kojem se prostire svjetlost. Ovo je jedan takav primjer. Svjetlost se savija (koncentrira u određenu tačku) oko objekta, čineći tako objekat nevidljivim.

Ovo bi moglo da se primjeni na objekte koje želimo da sakrijemo, a koji se nalaze u okruženju u kojem je pozadinska svjetlost jednostavna, kao što je slučaj sa plavim nebom. Tajne letjelice bi vrlo lako mogle da prilagode ovakvu vrstu tehnologije da bi se sakrile od pogleda.

OPIS:
Ovo je jednostavan, a ipak nevjerovatan projekat. Koriste se četiri sočiva da bi se kontrolirala svjetlost na takav način da se objekti ne vide. Kada svjetlost uđe u prvo sočivo, preokrene sliku naopako. Drugo sočivo šalje sliku direktno u treće sočivo. Treće sočivo fokusira svjetlost na jednu tačku; 7,5 cm iza sočiva. Obzirom da je svjetlost fokusirana u jednu tačku, bilo kakav objekat koji se nalazi oko te tačke ne može biti vidljiv, ukoliko se gleda kroz sočiva.

U principu svjetlost se savija oko objekta. Kada svjetlost pređe određeni razmak iza trećeg sočiva, ponovo se vraća u normalnu sliku (preokrene se). Ovo omogućava pozadinskoj slici da prođe kroz sva sočiva bez ikakve promjene i savijanja, te da se slika vidi normalno.