Kriptozoologija: skriveni svijet - Air Rods (zračni cilindri)

UVODNA RIJEČ: Zahvaljujući znatiželji nauka je uspjela da objasni mnoge zakonitosti u prirodi. Ali kao da više ne postoji znatiželja niti skepticizam kod naučnika, zašto nauka ne pokuša da dadne odgovor i objašnjenje za ova bića?

NLO - ROD iznad dvorca u Holandiji
Snimljeno 'ROD' biće iznad srednjovjekovnog dvorca

Zračni CILINDRI (eng. air rods) se nazivaju i "letećim cilindrima" kao i "nebeskim ribama", oni su nešto kao i krugovi u usjevima, čak i skeptici priznaju da postoje. Jedino pitanje je šta su oni zapravo. Nevidljivi su za golo oko, a ipak ih snimaju kamere širom svijeta. Jesu li to živa bića, vanzemaljske sonde ili neka vrsta 3D elektromagnetne mrlje? Oni koji vjeruju u teoriju koja se zasniva na kriptozoologiji zračnih cilindara, zračni cilindri su najvjerovatnije živa bića i najvjerovatnije su povezana sa starim pričama o zvijerima u atmosferi. Skepticima, zračni cilindri su samo dijelovi otpada koji lebdi, insekti ili ptice snimljene uslijed neobičnih uvjeta ili odrazi na ekranima zbog grešaka prilikom snimanja videa. Zračni cilindri su otkriveni 1990-e. Ljudi su zaključili da snimci raznih vrsta, koji dolaze od kućnih klipova do filmova prikazanih u kinima, imaju čudna izobličenja koja izgledaju gotovo kao poremećaji koji izgledaju kao nešto zamagljeno, gotovo providno, ponekad bijele boje. Većina poremećaja se dešava brzo i gotovo je nevidljiva za oko. Ovi cilindri se najbolje vide kada su u odnosu sa velikim prostorima koji imaju istu boju, kao što je nebo.

Ljudi koji su pregledali ove snimke zbog anomalija ove vrste, počeli su da ih nazivaju prema onome što su radili "pecali na nebu" ("sky fishing") tako što su uvijek tražili u području neba koje je bilo vidljivo na snimcima. Otkrili su da su ovi cilindri svuda prisutni. Bezbroj filmova ih ima, gotovo uvijek u neprimjetnim uglovima, uključujući TV programe, filmove, snimke sportskih događanja, gotovo svega što možete zamisliti. Jednostavno je bilo previše primjera koje je trebalo izučavati, na hiljade i desetine hiljada. Ovi zračni cilindri su takođe bili vidljivi i na fotografijama, ali se slabo izučavaju zbog mnogobrojnih razloga koji će postati jasniji nakon što pročitate tekst ispod.

ROD iznad Kine
Na slici NASA-e iznad Kine uslikan i veliki NLO - ROD

Detaljnije istraživanje zračnih cilindara je otkrilo nekoliko zanimljivih obilježja. Ukoliko zumiramo ove cilindre, oni imaju sve karakteristike trodimenzionih objekata. Drugim riječima rečeno, nisu dvodimenzione mrlje na objektivu kamere ili mrlje na samom filmu, nego nešto što postoji i što je slučajno snimljeno. Ova trodimenzionalnost zračnih cilindara je dokazana bez ikakve sumnje sa nizom mjerenja i testova koje samo profesionalci mogu da učine. Većina mjerenja je pokazala da dužina rodova iznosi između 10 i 90 cm. Izgledaju kao jednostavni pravi cilindri (šipke) bez bilo kakve razlike između glave i repa, sa parom dodataka uz cilindar. Kod nekih zračnih cilindara, ovi dodaci izgledaju kao peraja koja se vrlo brzo kreću. Većinom, cilindri su zamućeni i providni su, što ih čini neprimjetnim. Nekoliko rijetkih je bilo bijele boje, ponekad čak i potpuno bijeli. Cilindar ponekad izgleda kao vlas kose izvan fokusa kamere, ali dodaci sa trodimenzionim obrtajima i pokretima ukazuju na to da zračni cilindri ne mogu biti dlake na objektivu kamere.

Uz trodimenzionalnost, čini se da ovi cilindri djeluju inteligentno. Ponekad nekoliko cilindara slijede jedan drugog i čini se da se igraju jedan sa drugim, kao da se radi o igri leptira. Cilindri ponekad slijede i ljude. Nikada ne idu kroz druge objekte, uvijek ih obilaze, čak i ako to znači da moraju da promjene putanju kojom su se kretali. Ovo da naslutiti da ne mogu prolaziti kroz objekte i da bi mogli da budu živi. Međutim, ukoliko su to živa bića, zašto ih ljudi nikad nisu vidjeli? Zašto su samo vidljivi na filmu? I od čega bi mogli biti napravljeni?

Ljudi su bili uplašeni i šokirani, nakon što su shvatili da bi cilindri mogli biti živa bića, tako da su kao prvu stvar pokušali da omalovaže ovo, tako što su pokušali da predstave cilindre kao nešto normalno što se na filmu vidi na čudan način. Već su imali dokaze da cilindri nisu dvodimenzione mrlje na filmu. Ovo je značilo da bi cilindri mogli da budu insekti, ptice ili nešto drugo što je izvan fokusa. Međutim, svaki pokušaj snimanja insekata i ptica i pokušaja da se napravi pravi snimak cilindra nije uspio ni približno da napravi nešto što ima karakteristike kao cilindri. Otpaci u zraku, kao što su komadići slame takođe nisu urodili plodom. Većina snimaka sa zračnim cilindrima koji su izučavani prikazuje zračne cilindre dok se obrušavaju, prilaze tlu i idu između objekata kao što je obližnje drveće i grmlje koje je vidljivo iza njih, tako da ne mogu biti velike dužine, ni manje ptice ili precizne linije insekata u daljini, kao što neki od skeptika tvrde.

Međutim, prilikom pokušaja upotrebe lažnih modela da bi se duplicirao zračni cilindar, modeli su izbacivani i vučeni kroz zrak, čime su se približili poklapanju. Lako je napraviti lažne fotografije cilindara upotrebom računarski generisanih slika. Ali lažiranje videa sa cilindrom je teže, jer je dosta teže učiniti modele pokretnima i da se ponašaju kao zračni cilindri. Međutim, povlačenjem žicama bi moglo da upali. Samo Vam je potrebno nešto malo iskustva u lutkarstvu. Lažirani snimci i fotografije zračnih cilindara se razlikuju od originalnih snimaka, lažirani objekti se lakše uočavaju i bjelji su. Teško je stvoriti providne i još uz to zamagljene zračne cilindre koji su dosta češći.

Međutim, ovi lažnjaci ništa ne dokazuju. Očito je da većina ljudi koji prave lažnjake ne uspije u svojoj namjeri čak ni u 1% pokušaja. Šta mislite koliko filmskih studija pušta te ljude da prave lažne cilindre i vuku ih kroz zrak u pozadini, čak i na filmovima koji su snimljeni prije nekoliko decenija? I kako je tako velik broj zračnih cilindara dospio na veliki broj kućnih klipova širom svijeta? Ne samo da je lažiranje na ovako velikom nivou apsurd, nego bi se to otkrilo davno da je to slučaj. Modeli zračnih cilindara, za razliku od pravih zračnih cilindara su sasvim jasno vidljivi golim okom. Ljudi bi znali za to da je to slučaj, čak i kad bi se uspjelo koordinisati tako mnogo ljudi koji prave lažnjake cijelo jedno stoljeće!

Zbog toga, bilo kakav pokušaj da se zračni cilindri prikažu kao da nisu stvarni, stvarajući fenomen koji bi slučajno bio snimljen, nešto što skeptici neuspjevaju da urade već duže vrijeme. Ovo ipak nije spriječilo skeptike da realizuju neke ideje koje ni blizu ne objašnjavaju snimke zračnih cilindara. Skeptici još misle da se radi o insektima, pticama i otpacima koje raznosi vjetar.

Takođe, teško je na bilo koji način osporiti historijske snimke zračnih cilindara, mnogi skeptici su odlučili da se koncentrišu na najosjetljiviji dio fenomena zračnih cilindara. Ideja postojanja zračnih cilindara je privukla mnoštvo čudaka i propalica. Takođe, obzirom da je lako napraviti fotografiju zračnog cilindra, mnogi lažnjaci su počeli da kompliciraju stvari. Lako je napasti ove lažnjake, a to su skeptici i uradili. Međutim, svi videi koji imaju snimljen zračni cilindar ukazuju na to da snimatelj uopšte nije imao u planu da snimi zračne cilindre. Profesionalni stvaralac lažnjaka bi mogao da upotrijebi lutkarstvo ili računarski generisane slike da bi napravio lažni film kojeg bi bilo teško objasniti.

Ovo je uzrok pojave mnogo nedavnih snimaka i slika. Bjelkasti zračni cilindri koje je lakše uočiti se pojavljuju učestalije na tim slikama. Takođe, obzirom da su cilindri zamagljeni, veliki broj običnih stvari kao što su slučajne anomalije prilikom razvijanja filma kao što je vlas kose na objektivu kamere se identifikuju kao zračni cilindri od strane amatera. Skepticima je lako da takve slike odbace. Međutim, ukoliko se nikad ne uzme ozbiljno ova stvar u ruke od strane ozbiljnih istraživača zračnih cilindara, skeptici ne dokazuju ništa time što odbacuju ove stvari.

Postalo je popularno među privremenim pobornicima zračnih cilindara da tvrde da se zračni cilindri mogu vidjeti golim okom, a to je nešto što ozbiljni istraživači nisu nikad pokušali da sugerišu. Postalo je popularno i da se tvrdi da zračni cilindri nisu živa bića, nego da se radi o sondama NLO-ova koje šalju izvanzemaljci. Nema dokaza koji mogu povezati izvanzemaljce sa zračnim cilindrima, ljudi su uvjereni da bi to samo mogla biti dobra ideja. Ova ideja je postala tako popularna među onima koji vjeruju, da su čak ove zračne cilindre počeli da nazivaju "Roswell cilindri" prema Roswellu, Novi Meksiko, grad koji je poznat po historijskom NLO događaju. Takođe, ovo je popularno zbog "snimka špilje" (jedan od najpoznatijih snimaka zračnih cilindara) koji je snimljen u Novom Meksiku, ali ne u Roswellu.

Osim ovih privremenih pobornika i čudaka koje je ova tema privukla, ozbiljni naučnici još uvijek pokušavaju da objasne i da nađu rješenje ove misterije. Najvećim dijelom misterija se odnosi na to od čega bi mogli da budu napravljeni ovi zračni cilindri. Kako nešto može biti vidljivo na filmu (čak iako je neprimjetno) ali nikad nije vidljivo golom oku? Još nije poznat materijal koji posjeduje ovakva svojstva. Privremeni pobornici su mišljenja da se zračni cilindri kreću prebrzo da bi ih ljudi mogli vidjeti. To nije istina. Istina je da su zračni cilindri brzi, mnogo videa ukazuje na to da za nekoliko sekundi potpuno oblete oko čovjeka. Sve što se kreće tom brzinom trebalo bi biti vidljivo.

Zračni cilindri osciliraju velikom brzinom prema onom što se može vidjeti, zbog čega su uvijek zamagljeni, ovaj fenomen je sličan fenomenu brzog okretanja ventilatora. Dok se brzina povećava, postaju zamagljeni a zatim postaju providljivi, ali još uvijek su vidljivi. Moguće je da su zračni cilindri gotovo nevidljivi ukoliko su napravljeni od manjeg broja manjih, providnih površina koje vrlo brzo vibriraju. Ukoliko se radi o tome, onda su to vjerovatno neki insekti. To bi bila nova vrsta, jer niko nikad prije nije prijavio otkriće nevidljivih insekata. Međutim, sumnjivo je i to da ih ljudi ne mogu vidjeti, ali kamera ih može snimiti. Čak iako su providni, ako se kreću brzo i zamagljeno, ljudi bi opet trebali da ih vide bez upotrebe kamere.

Ove činjenice navode neke istraživače da špekulišu da zračni cilindri nisu napravljeni od materije. Možda su napravljeni od elektromagnetnog fluksa ili neke druge vrste energije. Moguće je da elektromagnetni fluks može uticati na film a da ne bude vidljiv ljudima. Ukoliko je to tačno i ukoliko su zračni cilindri živi, bili bi prva živa bića te vrste koja su ikad otkrivena. Ukoliko su zračni cilindri napravljeni od elektromagnetnog fluksa i ukoliko nisu živi, opet bi se trebali izučavati jer se radi o čudnom fenomenu iz kojeg bi nauka mogla puno da nauči.

Druga sugestija je da su zračni cilindri napravljeni od nekih neotkrivenih materijala, koji se nalaze u petom agregatnom stanju (nisu u čvrstom obliku, gasovitom, tečnom niti su plazma). Ukoliko je to tačno, potvrda njihovog postojanja bi bila izuzetno značajna i uzbudljiva. Potpuno nova forma života i novo stanje materije, sve u jednom!

Obzirom da nikad nije pronađeno tijelo zračnog cilindra, to navodi istraživače na zaključak da su napravljeni od nečega što nije uobičajena materija. Ukoliko su napravljeni od uobičajene materije, njihova tijela bi morala da se razgrade u male čestice u toku smrti ili možda njihova tijela se ne mogu prepoznati kao zračni cilindri nakon smrti. Možda izgledaju samo kao niz polomljenih krila ili nešto šta bi ljudi pretpostavili da se samo radi o dijelovima poznatih insekata.

Šta god da su zračni cilindri, oni su uzbudljivi i zahtijevaju naučno istraživanje. Nisam siguran da se radi o živim bićima ili samo o nekoj vrsti anomalije koja slučajno leti uokolo kao da je živa. Nemam pojma od čega su napravljeni, ali sam siguran da postoje kao trodimenzioni objekti koji nisu slični ničemu zemaljskom. Postoji i suviše dokaza o njihovom postojanju da bi se samo radilo o lažiranju ili prosipanju hemikalija tokom razvijanja filma. Šteta je što su skeptici se odlučili orijentisati prema lažiranim snimcima umjesto da pokušaju da otkriju o čemu se stvarno radi.

DODATAK:

Slučaj broj 63146 u bazi podataka MUFON posjeduje slike uslikane iznad Kube. Na slikama se vidi objekat koji ima spiralu oko sebe.

U opisu fotografije na MUFON-u stoji:
Ova fotografija je uslikana prošlog mjeseca (januar, 2015. godine), sredinom mjeseca. Objekat se kretao vrlo brzo, nije bilo zvuka i nalazio se na oko 3 milje udaljenosti od mjesta odakle je uslikan, a posjeduje i spiralu oko vanjskog dijela...

U izvještaju stoji još i napomena da je ovo često vidljivo u tom području, pogotovo oko Guantanamo zatvora.

ROD - Kuba