Knjiga NASA-e sugeriše mogućnost kontakta - umjetnost na kamenu

Umjetnost na kamenu i vanzemaljci

Svakog mjeseca otkriva se po jedan novi planet koji ima velike sličnosti sa Zemljom - postaje sve očiglednije da Zemlja nije jedinstvena u svemiru. Tako da postaje jasno da postoje milijarde planeta sličnih Zemlji samo u našoj galaksiji i da može postojati život na nekoj od njih.

Ove misli sve više i više dobivaju na svojoj težini kako vrijeme teče, a sada je i NASA objavila fascinantnu knjigu koja detaljiše kako smo ili da li smo već komunicirali sa nekim od tih svjetova.

Neka od najinteresantnijih poglavlja govore o komunikaciji sa vanzemaljcima u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

POVEZANO: Slike vanzemaljaca tokom historije Zemlje

U jednom dijelu, npr., William Edmondson sa Univerziteta Birmingham kao mogućnost uzima i umjetnost na kamenu na Zemlji vanzemaljskim porijeklom.

"Možemo reći malo, ako išta, šta ove mustre znače, zašto su urezane u kamen ili ko ih je napravio," napisao je.

"Za sve namjere i svrhe, mogle bi da budu napravljene od strane vanzemaljaca."

Knjiga se naziva: Archaeology, Anthropology and Interstellar Communication.