Izbočine nazvane 'Karfiol' na Marsu mogle bi da budu dokaz života

Naslage minerala u obliku karfiola na Marsu

Lov na dokaze postojanja života na Marsu traje decenijama. A sada dva astronoma misle kako bi minerali čudnog oblika pronađeni unutar kratera na Marsu mogli da budu dokaz koji su mnogi čekali.

Još 2008. godine naučnici su objavili kako je Spirit pronašao naslage minerala koji se zove opalescentni silicij unutar Gusev kratera na Marsu.

Niko ne zna sa sigurnošću kako je došlo do formiranja ovih oblika koji se nazivaju "izbočine mikro-silicijeva tipa". Ali, nakon nedavnog otkrića u pustinji Čilea, Steven Ruff i Jack Farmer sa Univerziteta Arizona misle kako bi ovi oblici mogli nastati uslijed djelovanja mikroba. Na sastanku Američke geofizičke unije u decembru, došli su sa dokazima kako bi ovi čudni minerali mogli da budu jedna od najboljih meta za identifikaciju prošlog života na Marsu.

Ako se ovakva tvrdnja ne ospori, silicij u obliku karfiola bi mogao da postane jedno od najvećih otkrića u astronomiji do sad. Međutim, teško je dokazati biologiju, posebno sa udaljenosti koja iznosi milionima milja daleko.

Spirit je pronašao ove izbočine silicija u blizini "Home Plate" regije u krateru Gusev. Geolozi su mišljenja kako su vreli izvori ili gejziri ovdje jednom davno prekrivali površinu crvene planete.

U ovom trenutku Ruff i Farmer traže pažnju da se usmjeri prema Marsovskom karfiolu jer vjeruju kako se radi o nečemu što zaslužuje dalje proučavanje. Primjera radi, istraživači bi mogli da pregledaju brojne procese koji bi mogli da dovedu do formiranja ovih formacija na Marsu kako bi mogla da se odstrani nebiološka alternativa.

"Kada identificiramo nešto što bi moglo da se dokaže kao dokaz biološkog djelovanja koji je moguć samo od strane živih bića, a ne od strane abiotičkih sredstava, onda bi mogli tek da tvrdimo kako je konačni dokaz o postajanju života pronađen," navela je Sherry Cady iz Nacionalne Laboratorije u Richlandu, članica NASA-og Instituta za Astrobiologiju.

Slaže se sa tvrdnjama kako izbočine silicija na Marsu izgledaju kao one u blizini vrelih izvora na Zemlji. Međutim, ona bi voljela da pregleda dokaze u stvarnosti, ne samo sa slika. "Zaista bih voljela kada bi donijeli natrag neke od ovih dokaza," navela je.

Iako je Spirit prestao sa kopanjem još 2010. godine, rover NASA-e 2020, koji će biti lansiran za nekoliko godina bi trebao da navodno prikupi dokaze koje će vratiti na Zemlju. Sastanak koji se nedavno održao na kojem se odlučivalo gdje će se spustiti rover, još uvijek je Gusev krater održao na listi kandidata. Možda bi rover trebao da prikupi određenu količinu karfiola i da ga prebaci sa Marsa na Zemlju.