Fosil amonita na Marsu kao dokaz života dok je Mars imao vodu

Tokom slikanja površine Mars rover je potencijalno snimio dokaz o postojanju života u moru tokom vremena u kojem je Mars posjedovao vodu u tekućem stanju i mora. Što potvrđuje da je nekada davno Mars bio vlažan planet i veliki dio površine Marsa je bio pokriven vodom. Ova slika se može vidjeti na stranici NASA-e.

Amoniti na Marsu