Drevni ljudski napravljen objekat/artefakt pronađen unutar kamena

Koliko je ljudska vrsta stara - zanimljivo pitanje koje se postavlja nakon ovakvih otkrića?

Hinduističke Yuge govore o ciklusima kada se čovječanstvo uzdizalo, razvijalo sofisticirana društva i onda ponovo padalo u tamni period, ponekad iz prirodnih razloga (udara meteora) ili zbog lično nametnutih ratova i slično. Ciklusi idu unazad hiljadama miliona godina i mogu se povezati za otkrića drevnih nepoznatih ruševina ili sa artefaktima koji nikako ne odgovaraju prostoru i vremenu u kome su pronađeni.

Na našoj planeti postoje artefakti koji ne odgovaraju ni vremenski ni prostorno. Prema ustaljenoj nauci oni ne bi trebali da postoje, ali postoje. Njihovo postojanje se ne može objasniti.

Na slici ispod možemo vidjeti još jedan visokotehnološki artefakt iz daleke prošlosti. Unutar ovog kamena se nalazi objekat koji sve zbunjuje, jer je očigledno napravljen od strane ljudi.

Drevni artefakt pronađen u kamenu

Drevni artefakt pronađen u kamenu

Vrlo malo je poznato o ovom objektu. Objekat je obznanjen 2009. godine i pronađen je u selu Sarakseevo, Moskovska regija, Rusija.

Prvo se mislilo da se samo radi o kamenu kojeg su pokušali da upotrijebe za građevinu. Međutim, uskoro je postalo jasno da ovo nije običan kamen. Kao što možete vidjeti na ovoj slici nešto je skriveno unutar kamena, objekat nepoznatog porijekla.

Kakva mu je svrha bila? Koga je tu postavio?

Jasno se vidi da se ne radi o prirodnom objektu, ali sve što možemo zaključiti jeste da je njegova svrha i porijeklo nepoznato.