Drevne tehnologije - rupe u kamenu starom milion godina

Nicholas Viloria (Irkutsk). Članak iz 1999. godine.
Paleokontakti (susreti sa vanzemaljskim bićima u drevnim vremenima). Kao dokaz, pronađeni kamen u dolini rijeke u blizini Irkutsk Kitoya, maleni sferični kamen od dolerita - vrlo jake kristalne varijacije bazalta.

Neobjašnjive osobine su prisustvo šljunka na kamenu i uravnoteženi broj dugih uskih spaljenih rupa! Spaljivanje na ovaj način je jedino moguće pomoću električnog luka ogromne jačine. A ukoliko uzmete u obzir da je ovaj kamen nastao prije nekoliko miliona godina u erupciji koja je došla iz dubine gdje ima bazalta, ne možemo ni zamisliti ko bi mogao ostaviti iza sebe tragove vještačkog uticaja.

Ko sam ja: dr. Geologije i mineraloških nauka, autor 140 naučnih djela, visoki istraživač instituta Geohemije, ogranak Siberija pri Ruskoj akademiji nauka. Radio cijeli svoj život u planinama istočnog Sibira. Jedan dan, šetajući pored rijeke Kitoy, pronašao sam ovaj čudni kamen.

Rupe u kamenuSlično kamenje je pronađeno u raznim dijelovima svijeta. Kamenje se buši zbog građevinskih, ritualnih ili simboličkih funkcija ...

1996. godine, ovaj izbušeni kamen granita koji je postavljen u muzeju Kaira bez bilo kakvih dodatnih informacija. Slika (ispod) jasno pokazuje usjeke u obliku spirale na vidljivim dijelovima.

Izbušene spirale

Usjeci, kao što se vidi su u pravilnim i jednakim udubljenima i razmacima i pojavljuju se na svim rupama u ovom komadu. Kako se rupe preklapaju, da su ovi usjeci nastali zbog abrazivnog mulja, ne bi trebali biti ovako konzistentni.

"Ove rupe ukazuju na tehnologiju koja nije razvijena samo za ove svrhe, nego za mnoge ranije i jednostavnije svrhe; tehnologija se generacijama razvijala tokom niza projekata, tokom stotina godina. Majstor koji je ovo uradio je poznavao vrhunska načela bušenja okruglih rupa u svim materijalima, mekim i tvrdim: drvetu, kamenu ili metalu. I mogao je u suštini izbušiti bilo kakav materijal koji se može pronaći na Zemlji," naveo je W.M Flinders Petrie (1853.-1942. godina), Engleski arheolog i cijenjeni Egiptolog.

Svrha kamena pronađenog uz rijeku Kitoy ostaje misterija. Ko je imao vremena i zašto je izbušio rupe? Da li je kamen dio nečega većeg ili samo neki odvojeni važni objekt? Koja vrsta drevne tehnologije se koristila? Postoji mnogo pitanja na koja ne znamo odgovor, ali je jasno da je kamen vještačke prirode.