Coyame rušenje NLO-a 1974. godine u Chihuahui

25. augusta, 1974. godine u 22:07 radar zračne odbrane SAD-a je otkrio nepoznati objekat koji se približavao zračnom prostoru SAD-a iz smjera Meksičkog zaljeva. Objekat je praćen kako se kreće 2530 milja na sat u pravcu 325 stepeni na visini od 22860 metara, prema tom kursu NLO bi ušao u zračni prostor SAD-a negdje oko 40 milja jugoistočno od Corpus Christia u Teksasu.

Nakon otprilike 60 sekundi posmatranja na udaljenosti od 155 milja jugoistočno od Corpus Christija objekat je usporio na približno 1955 milja na sat, promijenio smjer na 290 stepeni i počeo polako da se spušta.

Ušao je u Meksički zračni prostor otprilike negdje 40 milja južno od Bronsvillea, Teksas. Radar ga je pratio oko 500 milja do tačke blizu grada Coyame u okrugu Chihuahua nedaleko od granice SAD-a. I tu objekat potpuno nestaje sa radarskih ekrana.

Prilikom leta iznad Meksičkog zračnog prostora objekat se izravnao na visini od 13716 metara, a zatim se spustio na 6096 metara. Spuštanje je bilo u nekoliko koraka, nije bila ravna kriva niti prava linija, a svako izravnavanje je trajalo oko 5 minuta.

Objekat su pratila dva različita radarska postrojenja. Bio je blizu civilnog radara Bronsvilla, ali se pretpostavljalo da civilni radari nisu otkrili objekat zbog toga što nije pristizao ni jedan izvještaj takve vrste. Mjesto nestanka sa radara je bilo iznad pustog i slabo naseljenog područja sjevernog Meksika. Prvo se pretpostavljalo da je objekat sletio ispod horizonta radara i čekalo se da se ponovo pojavi objekat. Ali pojavljivanje se nije desilo.

Prvo se mislilo da bi objekat mogao da bude meteor zbog velike brzine i putanje slijetanja. Ali meteori se kreću većom brzinom i padaju pod ravnim uglom, ne "stepenasto." I meteori ne skreću pod uglom od 35 stepeni niti mijenjaju smjer. Ubrzo nakon detekcije došlo je do uzbune u zračnoj odbrani. Međutim, prije nego se mogla poslati bilo kakva vrsta presretanja objekat je promijenio smjer koji nije vodio na područje SAD-a. Alarm je opozvan nakon 25 minuta nakon što je objekat nestao sa radara.

52 minute nakon nestanka civilni radio promet je objavio da se srušila civilna letjelica u tom području. Ali je bilo jasno da je letjelica koja je nedostajala napustila međunarodni aerodrom u El Pasu i krenula prema Meksiko Cityju i nije mogla nikako biti objekat koji je praćen preko Meksičkog zaljeva.

Zabilježeno je međutim da su obje letjelice nestale u istom području i u isto vrijeme.

Sa ranom zorom sljedećeg dana, Meksičke snage su započele potragu za nestalim avionom. Negdje otprilike oko 10:35 sati stigao je i izvještaj da je ostatak nestalog aviona viđen iz zraka. Odmah nakon toga prispijeva i izvještaj o lokaciji rušenja drugog aviona na tlo nekoliko milja udaljeno od prvoga. Nekoliko minuta poslije dolazi i dodatni izvještaj koji potvrđuje da je drugi "avion" kružnog oblika po svemu sudeći ostao u jednom dijelu iako je oštećen. Nekoliko minuta poslije toga vojska Meksika je naredila radio šutnju u svim naporima potrage.

Radio presretanje je prijavljeno preko nekih kanala CIA-i. A moguće je i dvjema dodatnim vladinim agencijama, ali to nije potvrđeno do dan danas. CIA odmah započinje sa pripremama za stvaranje tima za izvlačenje. Zbog brzine kojom je ovaj tim i oprema sastavljena sugerira se da je ovo vrlo dobro uvježbana vježba ili da se radi o događaju koji se dešavao i ranije.

U međuvremenu, pokrenuti su i zahtjevi na najvišim nivoima između Vlada SAD-a i Meksika da američkom timu za izvlačenje bude dopušteno da uđe na teritoriju Meksika da "pomognu". Ovi zahtjevi su suočeni sa nevoljkom željom i čistim odbijanjem bilo kakve suradnje.

Već oko 21:00 sat, 26. augusta 1974. godine, tim za izvlačenje je bio okupljen i postavljen u Fort Bliss. Nekoliko helikoptera je doletjelo iz nepoznatih izvora i skupilo se u osiguranom prostoru. Ovi helikopteri su bili obojeni u neutralnu boju pijeska i nisu imali nikakve oznake. Očevici tvrde da su tu bile i tri manje letjelice, najvjerovatnije UHl Hueys prema opisu. Bio je i jedan veći helikopter, vjerovatno "Sea Stallion". Osoblje ovog tima je ostalo uz njihove letjelice i nije stupalo u kontakt sa ostalim osobljem u Fort Blissu.

Prema nadzoru sa satelita i aviona koji su prelijetali to područje moglo se zaključiti da su oboje i srušeni disk i civilni avion premješteni sa lokacije pada i utovareni na kamione. Zatim je konvoj napustio to područje i krenuo prema jugu.

Tog trenutka CIA je morala da odluči ili da dopusti vladi Meksika da zadrži nepoznatu letjelicu u svom posjedu ili da pošalje tim za izvlačenje sa svom potrebnom vojnom podrškom da preuzmu letjelicu. Međutim, desilo se nešto što je preuzelo slučaj iz njihovih ruku. Prelijetanja sa velike visine su pokazala da se konvoj zaustavio prije nego je došao da naseljenih područja ili do glavnih saobraćajnica. Prema izviđanju nije bilo aktivnosti, radio kontakt između Meksičkog tima za izvlačenje i njihove baze je prestao. Naređeno je nisko prelijetanje.

Slike koje su dobivene sa aviona su pokazivale da su svi kamioni i đipovi stali, neki sa otvorenim vratima i dva tijela koja leže na zemlji pored vozila. Odlučeno je da se odmah pošalje tim za izvlačenje, ali stvarni pokret je zadržan dok ne stigne dodatna oprema i dvije dodatne vrste osoblja. Helikopteri napuštaju Fort Bliss tek poslije 14:38 sati.

Četiri helikoptera su išla uz granicu prema Presidiu a zatim su se okrenuli i ušli u zračni prostor Meksika sjeverno od Candelarije. Iznad konvoja su stigli u 16:53. Svi članovi konvoja su bili mrtvi, većina u kamionima. Neki članovi tima za izvlačenje su bili obučeni u hazmatska odijela, zatim su otkačili kaiševe koji su držali objekat na kamionu a potom ih  prikačili za teretni kabl helikoptera "Sea Stallion".

Već u 17:14 minuta objekat po koji su došli je bio na svom putu za teritorij SAD-a. Prije nego su napustili konvoj, članovi tima za izvlačenje su skupili na jedno mjesto Meksička vozila i tijela, a zatim ih sve uništili sa eksplozivom. Ovo je uključilo i dijelove laganog civilnog aviona koji je bio sudionik sudara u zraku. U 17:46 pokreću se i Hueysi.

Hueysi su sustigli "Sea Stalliona" prilikom ulaska u zračni prostor SAD-a. Tim za izvlačenje se zatim uputio prema planinskom lancu Davis, otprilike oko 25 milja sjeveroistočno od Valentina. Tu su sletjeli i čekali do 02:25 sljedećeg jutra. U to vrijeme kreću i spajaju se sa malim konvojem na cesti između Van Horna i Kenta. Izvučeni disk je prebačen na kamion dovoljne veličine koji je bio u stanju da u potpunosti utovari i zatvori disk. Neki članovi Hueya se prebacuju u konvoj.

Svi se helikopteri zatim vraćaju u svoje matične baze na proces dekontaminacije. Konvoj je nastavio sa kretanjem, koristeći sporedne ulice i male autoputove, neprilazeći gradovima. Destinacija konvoja je navodno bila Atlanta, Georgia.

Ovdje dokazi se polako gube. Jedan nepotvrđeni izvor govori da je disk prebačen u Wright-Peterson zračnu bazu. Drugi izvor govori da je disk prebačen ili u drugu neimenovanu bazu poslije toga ili je odvezen direktno u nepoznatu bazu iz Atlante.

Najbolji opis diska govori da je disk bio 5 metara širine, konveksan i sa gornje i sa donje površine do iste mjere, te da nije imao vidljiva vrata ili prozore. Debljina je bila nešto malo manja od 1,5 metara. Bio je srebrene boje, kao polirano željezo, nisu bila vidljiva svjetla niti uređaj za pogon.

Nije bilo nikakvih natpisa. Na dva mjesta su bila vidljiva oštećenja, na jednom mjestu je bila vidljiva nepravilna rupa otprilike veličine 30 cm širine sa uvučenim materijalom oko nje. Drugo oštećenje je opisano kao "udubljenje" negdje oko 60 cm širine. Težina objekta je iznosila negdje oko 680 kg, prema pretpostavkama zbog efekta koji je izazvao disk dok ga je prenosio helikopter i onih koji su ga prenijeli na kamion.

Nije postojalo ništa vidljivo u "rupi" prema dokumentaciji.

Nije bilo moguće da je oštećenje nastalo na trupu izazvano od strane civilnog aviona. Sudar se desio dok se objekat kretao brzinom od približno 1955 milja na sat. Čak i ako se ignoriše brzina kretanja civilnog aviona, udar bio bio izuzetan na toj visini.

Ovo se slaže sa opisom civilnog aviona kao "skoro potpuno uništen". Prema onim dijelovima koji su uzeti sa mjesta nesreće civilnog aviona.

Drugo oštećenje je moglo nastati kada je objekat udario u tlo. Brzina u tom trenutku je trebalo da je mnogo manja nego u odnosu na prvi udar.

Nema spomena o bilo kakvim "putnicima" civilnog aviona. Nije poznato da je i jedno tijelo pronađeno i izvučeno. Uzimajući u obzir uništenje civilnog aviona u zraku, tijela možda ni nisu pala u blizinu većih dijelova.

Nažalost ni razlog smrti osoblja Meksičkog tima za izvlačenje nije poznat. Špekuliše se o ispuštenim hemikalijama iz diska kao rezultat oštećenja, do mikrobiološkog agensa. Nije zabilježen ni jedan slučaj smrti niti bolesti bilo koga iz tima za izvlačenje.

Ne bi bilo nelogično da je tim za izvlačenje donio bar jedno tijelo na analizu. Ali ne postoje naznake da se to desilo. Možda jednostavno nisu posjedovali odgovarajuća sredstva za prijevoz onoga što je moglo da bude biološki zaraženo tijelo.

Upiti prema FAA nisu rezultirali dokumentima koji se odnose na pad civilne letjelice, vjerovatno zbog toga što se nije radilo o američkoj letjelici.