Bolivija daje zakonska prava 'zemlji' i majci prirodi

Predstavljamo pilot projekat socijalnog i ekonomskog modela Bolivije za zaštitu i poštovanje prirode pod nazivom Zakon Majke Zemlje.

Bolivija je prva zemlja na planeti koja želi podariti prirodi velika zakonska prava u cilju borbe protiv izmjene klime i eksploatacije prirodnih resursa, a i zbog poboljšanja uslova života ljudi u Boliviji.

Zakonska prava su razvijena od strane šireg spektra socijalnih grupa a sa njima su se složili i političari, zakon Majke Prirode priznaje prava svih živih bića, dajući im jednak status kao i ljudima.

Jednom kada se potpuno prihvati, provođenje zakonskih prava će obuhvatati: život i regeneraciju; biološku raznolikost i slobodu od genetske modifikacije; čistu vodu; čist zrak; prirodni balans sistema; restauraciju efekata ljudske aktivnosti i slobodu od zagađenja.

Na međunarodnom nivou, vlada će imati zakonski regulisan zadatak da promoviše prava Majke Zemlje, dok sa druge strane se bori za mir i eliminaciju nuklearnog, hemijskog i biološkog naoružanja. Nakon ustavnih izmjena Bolivije iz 2009. godine, zakon je sastavni dio cjelokupnog zakonskog sistema. Ovo predstavlja potpuni zaokret od razvojnog modela kojeg forsira zapad prema holističkoj viziji, ovaj model se bazira na autohtonom konceptu poznatom kao Vivir Bien (živjeti dobro).

Prijedlog zakona glasi: "Živjeti dobro znači prihvatiti formu upotrebe, ponašanja s uvjerenjem da nije štetno prema prirodi. To zahtjeva etičku i duhovnu vezu sa životom. Živjeti dobro predviđa potpun život i kolektivnu sreću."

Undarico Pinto, vođa socijalnog pokreta Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia je rekao: "To će učiniti industriju transparentnom. Omogućit će ljudima da regulišu industriju na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou." Što predstavlja fundamentalni preokret od eksploatacije prirodnih resursa, nacrt zakona prikazuje mineralne resurse kao "blagoslov" i navodi da je Majka Zemlja, "sveta, plodna i izvor života, koja hrani i brine o svim živim bićima u njenoj utrobi. Ona je vječni balans, harmonija i komunikacija sa svemirom."

Kišne šume BolivijeKišne šume Bolivije.

Puni zakon se očekuje da bude donesen u nekoliko narednih mjeseci i mala je vjerovatnoća da će doći do znatnijeg protivljenja jer vladajuća partija, Pokret prema socijalizmu, ima većinu u parlamentu. Vođa, predsjednik Evo Morales, je podržao inicijativu na Svjetskoj ljudskoj konferenciji za izmjenu klime, koja je bila održana u Boliviji 2010. godine.

Zakon Majke Zemlje uključuje sljedeće:

  • Pravo na održavanje integriteta života i prirodnih procesa.
  • Pravo na čistu vodu.
  • Pravo na čist zrak.
  • Pravo na balans, da se postigne ekvilibrijem.
  • Pravo na slobodu od otrovnih i radioaktivnih zagađenja.
  • Pravo da se ne vrši izmjena ćelijske strukture ili genetske izmjene.
  • Pravo da se nastavi sa vitalnim ciklusima i procesima bez ljudskog uticaja.
  • Pravo da ne dođe do uticaja, na balans ekosistema i lokalnih naseljenih zajednica od strane megagrađevinskih poduhvata i razvojnih projekata.
  • Zakon takođe promoviše i "harmoniju" i "mir" i "eliminaciju svog nuklearnog, hemijskog i biološkog" oružja.