Besplatna energija - Nitinol toplotni generator je izumljen 1970-ih

Nitinol generator besplatne energije

Nitinol je metal koji pamti stanje u kojem se nalazio u odnosu na temperaturu. Male razlike u temperaturama čine ovaj metal da mijenja oblik, a što se može iskoristiti za pogon motora.

Nevjerovatna tehnologija koju su ugasili naftni profiteri.

Ova tehnologija se vrlo lako može prilagoditi da radi u opsegu sa KWatt-ima i da pokreće generator koji je u stanju da proizvodi naizmjeničnu struju od 50 HZ (koju koristimo). Recimo ukoliko se iskoristi energija solarnih ćelija da se zagrije voda, bili bi u stanju da izvršite mehanički rad koji bi se iskoristio za pokretanje generatora, koji je u stanju da generiše naizmjeničnu struju od 230 volti i 50 Hz.