Ako je život na Marsu postojao prije postoji i sad

Baza na MarsuIlustracija - Baza na Marsu

Marsovci su vjerovatno postojali i moguće je da su i danas prisutni na Crvenoj planeti – ali ne u formi koju bi ljudi mogli da prepoznaju, izjavili su naučnici iz Velike Britanije.

Oni vjeruju da je otkrivanje minerala ispod površine Marsa „najjači dokaz do sada“ koji ide u prilog postojanju života na ovoj planeti.

Međutim, u pitanju nisu mala zelena stvorenja, već prosti mikroorganizmi, piše Daily Mail.

Istraživanje koje je sproveo Prirodnjački muzej sa Univerzitetom u Aberdinu, otkrilo je da su svi sastojci potrebni za nastanak života prisutni ispod površine Marsa i to tokom cijelog njegovog postojanja.

Kada se meteoriti sudare sa Marsom, oni djeluju kao prirodne sonde i izbacuju komade stijena koje su se nalazile duboko ispod kore na površinu.

Istražujući podatke koje je sakupila NASA, naučnici su analizirali stijene i otkrili da one sadrže glinu i minerale koji su promijenjeni djelovanjem vode.

Skoro polovina života na Zemlji su prosti mikroorganizmi koji žive u njenoj unutrašnjosti a naučnici tvrde da je moguće da je isto tako i na Marsu.

Doktor Jozef Mičalski, vođa studije izjavio je da su svi sastojci za stvaranje života tu, ali su u postojećim uslovima mali jednoćelijski organizmi bili jedini koji su mogli da opstanu.

„Mislim da bi me više iznenadilo da otkrijemo da na Marsu nikada nije bilo života nego da jednoga dana otkrijemo da je nekada postojao. A ako je život nekada postojao, postoji velika šansa da postoji i danas“, dodao je Mičalski.

Izvor: doznajemo.com