Loading...

Napomene urednika: prije nego u daljam tekstu se navedu moguće posljedice i dejstva HAARP-a potrebno je napomenuti da je izvršeno jedno sveobuhvatno istraživanje i o broju izgrađenih HAARP postrojenja, taj broj se mijenja. Na slici ispod možete vidjeti lokacije istraživanja mogućih HAARP postrojenja. Vjerovatno Vas ove lokacije podsjećaju na energetsku mrežu Zemlje na čijim presjecištima se nalaze piramide.

haarp-lokacije

Lokacije HAARP postrojenja diljem svijeta.

HAARP

HAARP postrojenje za koje se sa sigurnošću zna da postoji nalazi se na Aljasci. Da bo stigli do HAARP-a trebate voziti oko 200 milja sjevero-istočno od Anchoragea.

haarp-postrojenje-aljaska

Ne radi se samo o emisji gasova staklene bašte: Ovo oružje Novog Svjetskog Poretka ima mogućnost da potpuno izmjeni klimu i klimatske uslove.

Prema Michaelu Chossudovskom - Profesoru Ekonomije, na Univerzitetu Otava i saradniku TFF-a, autoru knjige Globalizacija Siromaštva, drugo izdanje, koje je izdao Common Courage Press.

Važna rasprava na temu globalnog zagrijavanja pod pokroviteljstvom UN-a pruža nam djelomičan uvid u klimatske izmjene; kao dodatak razarajućem uticaju emisije gasova staklene bašte na ozonski omotač Zemlje. Svjetski klimatski uslovi sada se mogu mijenjati zahvaljujući novoj generaciji sofisticiranih "ne-smrtonosnih oružja". I Amerikanci i Rusi su razvili kapacitete za manipulaciju svjetskom klimom.

U SAD-u tehnologija se usavršava pod imenom High-frequency Active Aural Research Program (HAARP) koji je izgrađen kao dio "Star Wars" Strategije za odbranu (Strategic Defence Initiative skr. SDI). Skorašnji naučni dokazi sugerišu da HAARP je potpuno operativan i da ima mogućnost da izazove poplave, suše, uragane, potrese...

HAARP je oružje za masovno uništenje - nije predmet PREGOVORA

haarp-antene

Glavni niz antena HAARP-a se sastoji od 180 srebrenih stubova koji se dižu od Zemlje, svaki debljine 30.48 cm, visok 21.94 m, raspoređeni na udaljenosti od 24.38 m međusobno.

Sa vojnog gledišta, HAARP predstavlja oružje za masovno uništenje. Potencijalno predstavlja instrument za osvajanje sposoban da selektivno destabilizira agrikulturu i ekološki sistem cijele regije. Iako ne postoje dokazi da se ova smrtonosna tehnologija koristi, sasvim sigurno UN bi trebao da se pozabavi i pitanjem "okolišnog ratovanja" pored rasprave uticaja gasova staklene bašte. Uprkos velikoj količini znanja, pitanje namjerne manipulacije klimatskim uslovima u vojne svrhe nikad nije tretirano u UN-u. Niti službene delegacije niti okolišne grupe koje su učestovale na konferenciji povodom klimatskih izmjena (CO6) (Novembar 2000.) nisu postavile pitanje "klimatskog ratovanja" ili "tehnika modifikacije okoliša - environmental modification techniques (ENMOD)"  kao relevantno u pogledu klimatskih izmjena. Sukob između zvaničnih pregovarača, ekologa i američkih poslovnih lobija je bio isključivo usmjeren na otvoreno odbijanje Vašingtona da poštuje obaveze za regulaciju ispuštanja karbon-dioksida prema Kyoto-protokolu iz 1997. godine. Uticaji vojinih tehnologija na klimu nisu predmet rasprava ili zabrinutosti. Rasprava je bila ograničena na efekat staklene bašte, koja odgovara Vašingtonu u svrhu odbranbenih i strateških ciljeva.

"Klimatsko ratovanje"

Svjetski poznati naučnik Dr. Rosalie Bertell potvrđuje da "Američki vojni naučnici rade na klimatskim sistemima kao potencijalnom oružju. Metode podrazumjevaju pojačavanje oluja, kiša i preusmjeravanje isparavanja u atmosferi da bi proizveli suše ili poplave. Već 1970-ih, bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost Zbigniew Brzezinski je predvidio u svojoj knjizi "Between Two Ages" da: Tehnologije će staviti na raspolaganje liderima vodećih zemalja tehnike za tajno ratovanje, za šta je potreban minimum sigurnosnih snaga da sudjeluju... tehnike modifikacije vremena mogu biti iskorištene za upostavljanje dužih perioda suša ili oluja. Marc Filterman, bivši francuski vojni oficir ističe nekoliko tipova "nekonvencionalnog oružja" koji koriste radio frekfencije. On sugeriše na "ratno vrijeme", ukazujući da SAD i Sovjetski savez su već "ovladali znanjem potrebnim da se oslobode nagle klimatske promjene (uragani, suše) u ranim 1980-im. Ove tehnologije omogućavaju da se pokrenu atmosferske smetnje pomoću ekstremno niskih frekfencija - radarskih talasa. Simulacija studija budućih odbranbenih "scenarija"je  naručena za vazduhopolovstvo SAD-a: "Američke vazduhoplovne snage da "posjeduju vrijeme/klimu" usvajanjem novih tehnologija i fokusiranjem na razvoj ovih tehnologija za vojnu upotrebu." Poboljšavanjem prijateljskih operacija ili pogoršavanjem neprijateljskih, krojenjem prirodnih vremenskih uslova koji će onemogućiti neprijatelju komunikaciju ili mobilnost, modifikacija vremena nudi i širok spektar ratovanja da se pobjedi ili da se prinudi neprijatelj na predaju. U SAD-u vremenska modifikacija će postati dio politike nacionalne bezbjednosti kako na domaćem tako i na stranom terenu. Američka vlada će voditi takvu politiku u zavisnosti od interesa na različitim nivoima.

THE HIGH-FREQUENCY ACTIVE AURAL RESEARCH PROGRAM - HAARP

haarp-aurora-sjeverna-svjetlost

haarp-aurora-sjeverna-svjetlost-1
Sjevernu svjetlost proizvode sloarni vjetrovi, ali sada auroru može napraviti i čovjek upotrebom HAARP-a.

 HAARP sa sjedištem u Gakomi, Aljaska, kojim zajednički upravljaju Američko vazduhoplovstvo i mornarica je dio  nove generacije sofistiranog naoružanja pod inicijativom strateške odbrane (SDI). Njime upravlja vazduhoplovna istraživačka laboratorija, HAARP predstavlja sistem moćnih antena sposobnih da stvore "kontrolisanu izmjenu lokalne jonosfere". Naučnik Dr. Nicholas Begich koji je aktivno uključen u javnu kampanju protiv HAARP-a opisuje HAARP ovako: "HAARP predstavlja super-moćnu radio-talasnu tehnologiju koja podiže dijelove jonosfere (gornji dio atmosfere) tako što fokusira zrake i zagrijava te oblasti. Elektro-magnetni talasi se zatim odbijaju prema Zemlji i prolaze kroz sve mrtvo i živo."

Dr. Rosalie Bertell opisuje HAARP kao: "ogromna grijalica koja može da izazove velike poremećaje u jonosferi, kreiranjem ne samo rupa nego i duge rezove u zaštitnom sloju koji sprečava smrtonosnu radijaciju da bombarduje planetu."

Javno mišljenje i zablude

 HAARP je predstavljen javnosti kao program naučnog i akademskog istraživanja. Izgleda da Američki vojni dokumenti sugerišu, da je glavni cilj HAARP-a "iskorištavanje jonosfere za odbrambene svrhe" bez eksplicitnog navođenja HAARP programa, studije Američkog zrakoplovstva ukazuju na upotrebu "indukovanih jonosferskih modifikacija" kao sredstvo za promjenu vremenskih prilika, kao i ometanje neprijateljskih radara i komunikacija.

Prema riječima Dr. Rosalie Bertell, HAARP je dio integrisanog sistema naoružanja, koje ima potencijalno razorne ekološke posljedice. " To se odnosi na 50 godina intezivnih i sve razornijih programa u cilju razumjevanja i kontrolisanja gornjih slojeva atmosfere. Bilo bi srljanje da se ne poveže HAARP sa izgradnjom svemirske laboratorije koja se zasebno planira od strane SAD-a. HAARP je sastavni dio duge historije istraživanja i razvoja u čisto vojne svrhe.

 Vojna implikacija kombinovanja ovih elemenata je alarmantna. Kombinacija sposobnosti HAARP / Spacelab/ raketa da isporuči veliku količinu energije koja se može uporediti sa nuklearnom bombom, bilo gdje na Zemlji putem laserskih zraka i čestica je zastrašujuća. Vjerovatno je da će projekat biti prikazan javnosti kao svemirski štit od dolazećih raketa, ili za lakovjernije kao uređaj za krpljenje ozonskog omotača.

Pored vremenske manipulacije, HAARP ima niz vezanih upotreba: "HAARP može doprinijeti klimatskim promjenama, intezivno bombardujući atmosferu visoko-frekfentnim zrakama. Vraćajući nisko-frekfentne talase visokog intenziteta koje mogu uticati na mozak ljudi a i efekti uticaja na tektonske poremećaje nisu isključeni."

U suštini HAARP ima sposobnost mijenjanja elektro-magnetnog polja Zemlje. Predstavlja dio arsenala "elektronskog oružja" kojeg Američki vojni istraživači smtraju kao "nježnije i ljubaznije ratovanje".

Oružje Novog Svjetskog Poretka

HAARP je dio naoružanja Novog Svjetskog Poretka u okviru programa Strategic Defense Initiative (SDI). Sa vojnih komandnih punktova u SAD-u, čitava privreda jedne nacije može da se potencijalno destabilizira kroz klimatske manipulacije. Još važnije, ovo se može sprovesti bez znanja neprijatelja, uz minamalne troškove i bez angažovanja vojnih kadrova i opreme, kao što je slučaj u konvencionalnom ratovanju. Upotrebom HAARP-a, ukoliko se iskoristi cijela klimatska slika svijeta može da trpi posljedice.

Ukoliko odgovara Američkim ekonomskim i strateškim interesima, HAARP može da se koristi i za selektivno manipulisanje vremenskih uslova u različitim dijelovima svijeta, koje može rezultirati destabilizacijom ekonomskih i poljoprivrednih sistema. Takođe je potrebno napomenuti da je ministarstvo odbrane SAD-a izdvojilo značajna sredstva za razvoj obavještajnih službi i monitoring sistema vremenskih uslova. NASA i NIMA (National Imagery and Mapping Agency) rade na studiji izrade mapa za poplave, eroziju zemljišta, zemljotresa, ekoloških zona, vremenskih prognoza i klimatskih promjena, za šta podaci stižu sa satelita.

Politička inercija UN-a

haarp-politicka-inercija

HAARP-ov digitalizirani kontrolni centar, znanstveni puls velikih eksplozija moćnih visokofrekfentni radiovalova.

Ako je suditi prema Okvirnoj konvenciji o klimatskim promjenama (UNFCCC), koja je potpisana 1992. godine u Rio de Janeiru: "Države su, u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda i načelima međunarodnog prava, odgovorne za aktivnosti u okviru njihovih nadležnosti ili kontrole za izazivanje štete po okoliš drugih država ili područja izvan granica nacionalne jurisdikcije . " Također je vrijedno podsjetiti da je međunarodnom konvencijom ratificiranom od strane Opšte skupštine UN-a 1997. zabranjeno "vojno ili neprijateljsko korištenje tehnike modifikacije okoliša ukoliko ima dugotrajne i teške posljedice." I SAD i Sovjetski Saveze su potpisnice konvencije. Konvencija definira "tehnike ekološke modifikacije" a odnosi se na bilo koju tehniku za modifikaciju kroz namjerno manipuliranje prirodno-dinamičkim procesima, sastav ili strukturu zemlje, uključujući i živi svijet, litosferu, hidrosferu, atmosferu ili svemir."  Zašto onda UN zanemaruje konvenciju ENMOD iz 1977. o klimatskim promjenama koje proizilaze iz vojnih programa?

Europski Parlament potvrđuje uticaj HAARP-a

U februrau 1998. kao odgovor na izvještaj gospođe Major Brit Theorin, švedski MEP i dugoročni mirovni zagovornik - Evropski parlament za spoljne poslove, bezbjednost i odbrambenu politiku je održao javnu raspravu u Briselu o HAARP programu.  Komitet "Zahtjevom za rezoluciju" dostavlja Evropskom parlamentu: "Smatra HAARP globalnim problemom po svom dalekosežnom uticaju na životnu sredinu, te stoga poziva da prema svojim pravnim, ekološkim i etičkim implikacijama bude pregledan od strane nezavisnog međunarodnog tijela. (Komitet) Sa žaljenjem dobija ponovljeno odbijanje administracije SAD-a da ustupi dokaze na javnoj raspravi o životnoj okolini i riziku od strane HAARP programa. Komitet zahtjeva da sačini "zelenu knjigu" o "uticaju vojnih aktivnosti na životnu okolinu", međutim, ovaj zahtjev Evropske komisije je ležerno odbačen uz odgovor da nema nadležnost  uplitanja u "vezu između odbrane i životne sredine". Brisel je bio nestrpljiv i pokušao da izbjegne obračun sa Vašingtonom. Iako ne postoje indicije da se HAARP koristi, naučni dokazi upućuju na to da je potpuno spreman za rad. Što znači da HAARP može biti selektivno primjenjen od strane vojske SAD-a za modifikaciju klimatskih uslova "neprijateljske zemlje" u cilju destabilizacije ekonomije. Agrikultura i u razvijenim zemljama i u zemljama u razvoju je već u krizi kao rezultat nove politike Novog Svjetskog Poretka, uključujući deregulaciju tržišta, roba i td.

Važno je shvatiti povezanost između ekonomskog, strateškog i vojnog procesa Novog Svjetskog Poretka. U navedenom kontekstu, klimatske manipulacije HAARP-a (bilo da su slučajne ili namjerne) neminovno će pogoršati ove izmjene ekonomije, uništavanjem infrastrukture, potencijalno izazivajući bankrot farmera na širem dijelu. Sasvim sigurno Nacionalne Vlade i UN moraju da se pozabave mogućim posledicama HAARP-a i drugih "ne-smrtonosnih oružja" na klimatske uslove.

Postavljeni ciljevi HAARP-a prema nekim izvorima

Prema nekim izvorima ovaj sistem ima višestruke funkcije i mnogo je više od izučavanja fenomena polarne svjetlosti, kako tvrde zvaničnici istraživačkog 'Geofizičkog instituta na Aljasci'. Armija SAD-a je sa HAARP-om postavila sledeće ciljeve:

■ komuniciranje sa podmornicama u velikim dubinama okeana, pomoću radijacija ekstremno niske frekcvencije (ELF)
■ prodiranje na isti način u zemljino tlo, radi potrebe pretraživanja skrivenih tunela, ili  podzemnih skrovišta od vojnog interesa
■ zaštita teritorije Amerike od neprijateljskih aviona i interkontinentalnih balističkih projektila
■ uništavanje neprijateljskih satelita
■ raspoznavanje vrsta projektila koji se približavaju američkoj teritoriji
■ ometanje i apsolutno onemogućavanje komunikacija na određenim područjima
■ mijenjanje hemijske strukture viših slojeva atmosfere, odnosno programiranje klime na željenom dijelu planete (nema više nikoga ko se ne pita; 'Šta se to dešava sa klimom? Sada znate odgovor.)
■ izazivanje zemljotresa
■ kontrola mentalnih funkcija i reakcija miliona ljudi
■ upravljanje zdravljem ljudi i biološkim procesima na Zemlji