Loading...

Napomena: Zbog velike znatiželje ljudi napisali smo i svoj stav o Planetu-X poznatom kao Nibiru. Prije nego pročitate navedeni tekst, tražimo od Vas da kreirate svoje mišljenje. Ne tvrdimo da uopšte postoji Nibiru niti tvrdimo da se približava. Sve dok 2012. godina ne prođe odlučili smo da budemo strpljivi. Navedeni tekst ispod je izvod drugih tekstova ...

UVOD

4500-godina-star-tablet-detalji-suncevog-sistema

Na slici desno je prikan stari tablet iz Sumera na kojem je detaljno vidljiv naš Solarni Sistem.

Nibiru (često se nalazi i pod imenom kao Neberu, Nebiru) je pojam iz Akkadenskog jezika, koji se prevodi kao "prelaz" ili "tačka prelaza", recimo kao naročito kod rijeka, npr prelaz preko rijeke ili "trajekt". U Babilonskoj astronomiji, Nibiru (izgovara se kao né-bé-ru ili ni-bi-rum) je pojam koji označava najvišu tačku u orbiti, kao što je npr. ljetni položaj poznat pod nazivom solsticij kao i njegova pridružena sasvježđa.

Ideja o sudaru s Planetom-X je potekla od Nancy Lieder, koja tvrdi da je kao mala bila kontaktirana od strane sivih (gray) vanzemaljaca koji se nazivaju Zeta, i koji su ugradili uređaj za komunikaciju u njen mozak.

Liederova je nacrtala Planet-X iz hipotetičkog planeta kojeg su tražili astronomi da bi otkrili zašto su orbite Urana i Neptuna nedoslijedne. 1894. godine astronom iz Bostona Percival Lowell je bio uvjeren da planete Uran i Neptun imaju male nedoslijednosti u njihovim orbitama. Zaključio je da bi razlog za to mogao biti gravitacijski uticaj drugog planeta, malo udaljenijeg, kojem je dao ime "Planet-X". Međutim, ni nakon stoljeća traženja niko nije uspio da pronađe dokaze koji bi potvrdili da takav objekat uopšte postoji (prvenstveno se vjerovalo da je Pluton Planet X, ali kasnije se utvrdilo da je premali). 1992. godine astronomer Myles Standish je pokazao da su nedoslijednosti u orbitama planeta samo iluzije; rezultat pretpostavke veće mase Neptuna nego što jeste. Danas astronomi su mišeljnja da Planet X ne postoji.

Astronomi predpostavljaju i da bi takav objekat tako blizu Zemlje bio vidljiv i golim okom (Jupiter i Saturn su vidljivi golim okom, i tamniji su nego što bi bio bio Nibiru na njihovoj udaljenosti), a uz to bi stvarao vrlo vidljive i zapažene efekte na orbite vanjskih planeta. Neki tvrde da se radi o tome da se objekat krije iza Sunca već jedan duži niz godina, iako takva tvrdnja geometrijski nije moguća. Slike planete Nibiru slikane u blizini Sunca od strane amatera su obično samo refleksije, lažne slike Sunca koje stvara refleksija unutar sočiva.

povratak-nibiruaPosljedice izazvane strahom u javnosti u slučaju sudara sa Planetom X su naročite zabrinule profesionalne astronome. David Morrison, član CSI-a i Naučnik senior u NASA-inom Astrobiološkom Institutu u Ames Centru za Istraživanje, tvrdi da sedmično dobije oko 20-25 mailova od javnosti koji su vezani za dolazak Nibirua; neki uplašeni, a drugi ljuti i nazivaju ga dijelom zavjere u sakrivanju istine nadolazeće apokalipse od javnosti. Polovina tih mailova dolazi izvan granica SAD-a.

Nibiru, Babiloncnima, je bilo nebesko tijelo koje je vezano za Boga Marduka. Ime je Akkadejsko i znači "mjesto prolaza" ili "mjesto prelaza". U mnogim babilonskim tekstovima povezan je sa planetom Jupiterom. Prema tabletu 5 od Enuma Elish Thuban ili moguće Kochab (Ursa Minor), mogao bi biti i polarna zvijezda, koja je nekad bila Thuban ili moguće Kochab (Ursa Minor).

Termin "Nibiru" dolazi od Sumerijskih tableta i pisanja koji su stariji od 5 000 godina. Termin Nibiru znači "Planet prelaza", a njegova oznaka je često križ, ili neka vrsta diska sa krilima. Sumerijanci su živjeli u plodnim zemljama između rijeka Eufrat i Tigris, na južnom dijelu današnjeg Iraka.

nibiru-solarni-sistemNeki autori vjeruju da posmatranje drevnih astronoma dokazuju da je Nibiru stvarni planet ili sivi patuljak u našem Solarnom Sistemu. Ovakve tvrdnje se često odbacuju kao fringe nauka (nauka na ivici) ili pseudonauka od strane glavnih naučnih zajednica arheologije i astronomije. Stitchin je tvrdio da neki izvori govore o istom planetu, koji je najvejrovatnije zvijezda sivi patuljak i još uvijek u velikoj eliptičnoj putanji oko Sunca, sa vremenom od zadnjeg prolaza je prošlo oko 3 6000 godina a čije orbitalno kruženje je negdje oko 3 600 godina do 3 760 ili 3 741 godina.

 I dio (činjenice)

Neke činjenice vezane za Nibiru:

1.  Nibiru je prvi put viđen u svemiru 30. Decembra, 1983. godine.
2.  Nostradamus, Francuski naučnik i astronom, koji je živio prije 4 stoljeća i predvidio je da će se ovo desiti isto kao što je predvidio Prvi Svjetski Rat, sukob između Iraka i SAD-a, napad na Ameriku 9.11. Svi ovi događaji su predviđeni tačno. Prosto je nevjerovatno da je mogao pogoditi ovoliko stvari tačno a da ovo predviđanje predvidi pogrešno.
3. Maje su bile najveći astronomi, stvorivši prvi tačni kalendar i ucrtavajući zvjezdana sazvježđa. Dugi kalendar Maja je pokazao da će zadnji dani 21. Decembra, 2012. godine biti dan kada će Nibiru po mišljenju nekih naučnika Zemlja osjetiti efekte Nibirua. Najgore će tek doći na Dan Valentinova, 2013. godine. Efekat Nibirua će prestati 1. Jula, 2014. godine.
4.  Uragani i vjetrovi će puhati brzinom od 350 milja na sat. Cunamiji će dostizati visinu od 3 milje. Ovo nije šala, ukoliko je Nibiru na putu, ispod je slika orbite i putanje Nibirua.

orbita-nibirua

Kao što možete da vidite, orbita Planeta - X se prostire daleko iznad našeg solarnog sistema, što objašnjava činjenicu zašto nije bio vidljiv i otkriven sve do sada.

putanja-nibirua

A ovo su neke od činjenica koje smo uspjeli da razumijemo zaključno sa ljetom 2008. godine.

 • Nibiru je veliki planet u eliptičnoj orbiti koja se preklapa sa orbitama naših planeta. (Pogledaj diagram iznad)
 • Nibiru i implikacije koje nastaju su dio historijskih zapisa, i folklora bezbrojnih civilizacija širom svijeta.
 • Zapisi pokazuju da Nibiru dolazi i prolazi kroz unutrašnji dio Solarnog Sistema svakih 3 600 godina.
 • Obzirom da je Nibiru ogroman, njegova jaka sila gravitacije će značajno utjecati na Zemlju.
 • Efekti će se iskazati kao vrlo jaki zemljotresi, super aktivnost vulkana i održivi vjetrovi širom Zemlje brzine od 200+ milja na sat.
 • Kada Nibiru bude u najbližoj tački u odnosu na Zemlju, doći će i do izmjene polova Zemlje, što će prouzrokavati da se okeani pokrenu preko kontinenata.
 • Poslije toga će pepeo iz vulkana prekriti Zemlju, što će prouzrokavati izuzetno dugu zimu.
 • Sve dok se dovoljno pepela ne slegne, predpostavlja se da urod širom svijeta neće uspjevati makar dvije godine.
 • Oni koji se ne pripreme će ili umrijeti od ozbiljnih vremenskih neprilika, potresa, poplava, vatre ili gladi.
 • Oni koji uspiju da prežive, će biti suočeni sa posljedicama koje će podrazumijevati preživljavanje u vremenu u prva 24 mjeseca.
 • Sve ono na šta smo se nekad oslanjali kao što su neki uređaji, medicina, finansije, gorivo, pokućstvo, policija i td. će većinom biti uništeno.
 • Oporavak će trajati stotinama godina, možda čak i hiljadama.

NAPOMENA: Washington Post je izdao članak koji je predstavljao izvještaj o pronalasku Planeta-X.
NAPOMENA: New York Times je izdao članak koji je predstavljao izvještaj o pronalasku Planeta-X.

Ovaj "potencijalni" događaj koji se očekuje je veliki, tako da nema šanse da se takva tajna čuva mnogo vremena ukoliko se obistini tvrdnja o postojanju Nibirua.

Nevolja je to, da kada saznamo o ovome preko standardnih izvora, Vi i većina ostalih neće biti u mogućnosti da se pripremi u potpunosti. Sakupljanje hrane za skladištenje na duži period kao i samo prikupljanje namirnica će biti gotovo nemoguće da se uradi, zbog opšte svjetske pandemije, nestašice hrane, kao i proglašavanja međunarodnog policijskog sata koji će uslijediti. To jest ukoliko se utvrdi da Nibiru postoji ...

Materijali za gradnju, kao i sama teška građevinska oprema će biti gotovo nemoguća da se nabavi.

Stare metode preživljavanja neće funkcionisati u ovom slučaju, pošto postoje elementi za dolaženje ove "moguće" globalne promjene koja se mora uzeti u obzir kada se traži odgovarajuće sklonište. Faktori koji se neće moći nadomjestiti ukoliko stvari krenu niz brdo.

II dio (historijski izvori)

Rani ljudi su nazvali Planet-X imenom Nibiru na Sumerski, i Marduk na Babilonski. Govori se da su drevni Mezopotamci vjerovali da je Nibiru dvanaesti planet u našem Solarnom Sistemu i da je to "RAJ" gdje stanuju njihovi Bogovi odakle i dolaze.

Nibirijanci, ljudi sa Nibirua, se često nazivaju i kao Anunnaki, Nefilim, Elohim (množina od Bog), i Mardukijci. U nastavku će biti korišten termin Anunnaki jer je ovo termin koji je korišten od strane velikog dijela populacije onog što je bilo poznato kao Sumer, a i ostalih u današnjem vremenu. Riječ bukvalno u prevodu znači "oni koji su sa neba došli na zemlju". U starom Testamentu ovi "nebeski" posjetioci su nazvani "Anakim".

Nibiru čini reptilska super rasa kojom upravlja elitna aristrokacija poznata kao "Nefilim" na Hebrejski, što znači "oni koji su došli sa neba na zemlju". Anunakiji su bili jedna od mnogih naprednih tehnoloških vanzemaljskih rasa u to vrijeme. Zapravo, njihova civilizacija je bila daleko ispred svih ostalih iz njihovog doba. Anunnakiji nazivaju svoju domaću zvijezdu (Sunce) imenom "ZAOS".

nibiru-i-anunnakiAnunnankiji su ratoborna i osvajačka rasa. Srditi su, zli, krvožedni, požudni, incestuozni, lažljivi, ljubomrni i dominantni. Takođe su mesožderi i često su kanabalistički nastrojeni. Takođe zahtjevaju ljudsko žrtvovanje djevica od strane onih koje pokore pa čak i iz reda njihove vlastite rase onog dijela kojeg pokore.

Ukoliko zamislite najgore karakteristike koje možete da zamislite kod Sotone, uspješno ste zamislili utisak koji Anunnakiji ostavljaju. Specijalizirani su za kontrolu uma. Takođe gotovo su pa usavršili ekonomsku kontrolu razvoja novcem kao i sistema zelenaštva. Izveli su i veliki genetski inžinjering, genetski su stvorili među ostalim stvarima, super reptilsku rasu koju Anunnakiji nazivaju "Ducaz".

Ducazi se koriste da osvoje i da kontroliraju populaciju Nibirua kao i druge pokorene rase. S'toga, Ducazi su Reptili. Drugačija su vrsta Reptila međusobno. Njihovi gospodari, Elita Anunnakija, nisu Ducazi. Kao i sve što je povezano sa Anunnakijima, postoji i kruta, nepravedna i disciplinovana klasna struktura među Ducazima.

nibiru-i-anunnaki-1Reptili ili Ducaz su poslani od strane svojih "gospodara", Nefilima i Elohima da se bore u ratovima sa drugim vanzemaljskim rasama i da služe kao njihovi špijuni, tjelohranitelji i policijske snage. Postoje mnoge frakcije među Anunnakijima. Oni koji se smatraju kao najžešći neprijatelji Ducaza nazivaju se "Pers-sires", za koje je skovana riječ "Lešinarci" prije mnogo godina. Nazivaju se Lešinarcima ne zato što izgledaju kao lešinari kao što neki tvrde. Zapravo ne izgledaju uopšte ni slično! Postoji vrlo dobri razlozi zašto su nazvani Lešinarci u koje nećemo zalaziti ni raspravljati.

Ironično, ali Pers-siresi su samo drugačija frakcija Anunnaki rase. Kako god da bilo, Ducazi (Reptili) i Pers-sires (Lešinarci) su oduvijek bili kivni neprijatelji čak i do današnjeg dana. Potomci od ove dvije grupe se nalaze na Zemlji i bore se za dominaciju nad njom. Mnogi od njih su trenutno u politici, finansijama, nauci, religiji, sudstvu, medicini (posebno u bankama krvi), zabavi, vojsci, agrarstvu ili komercijalnim pozicijama, kao i u se(k)s industriji.  Mnogi od ovih vanzemaljaca nisu svjesni svojih vanzemaljskih korijena.

Anunnakiji su biološka bića od kože i krvi sa velikim ponosom i samopouzdanjem, arogancijom, nagonima koje ne mogu kontrolirati prema se(k)su sa odraslima i djecom (bez obzira da li samovoljno pristali ili bilo pod prisilom), i imaju ogroman apetit za osvajanjem i kontrolom. Ova ratoborna rasa ima i neugasivu žeđ za kontrolom drugih bića i dominacijom nad drugim rasama, drugim manje privilegovanim klasama Anunnakija. Anunnaki su razvili i uveli složeni represivni stalež i sistem polova. Eliminirali su štovanje Božanske Majke ranih ljudi sa Zemlje koje su pokorili kada su stigli. Bilo je mnogo otpora prema odbacivanju štovanja Božanske Majke za koje su Anunnaki uveli zamjenu "majke" za razne kulture kao što je "zemaljska majka", "majka priroda" i tako uspjeli dalje da iskrive sliku Božanske Majke lažno joj pripisujući bludne, osvetničke i ljubomorne atribute. Interpretacija Kali je jedna od tih lažnih atributa.

III dio (još jedna nedokazana tvrdnja)

Zbog sudara, Zemlja, planeti i mjeseci našeg Solarnog Sistema su pretrpjeli ozbiljne posljedice. Nibiru je takođe prošao kroz znatna oštećenja zbog sudara nebeskih tijela. Zbog toga su Anunnakiji došli na Zemlju u potrazi za stalnim domom. Nisu došli u potragu za zlatom, kao što je navodio Stichin. Čudno, zlato nije prirodni mineral zemlje, tako da Anunnakiji ga ne bi ni očekivali da nađu na Zemlji. Niti su došli na Zemlju u potrazi za zlatom kako bi napravili štit kako bi izliječili atmosferske uslove Nibirua (ako su, onda nisu uspjeli spasiti svoj planet, jer je njihov planet uništen). Ono što je vidljivo u svemiru je samo sjena Nibirua od prije mnogo godina. Ipak zlato koje su pronašli na Zemlji im je dobro došlo za ukrašavanje. Takođe su doveli i mnoge robove da kopaju zlato, a iskoristili su i mnoge niže klase Anunnakija da kopaju zlato.

Obzirom da je njihov dom Nibiru uništen, Elita Anunnakija i njihovi kadrovi su bili prinuđeni da postanu prelazna rasa, sa većinom njih koji su ostali da žive u velikoj svemirskoj letjelici (veličine velikog grada) koja orbitira oko Zemlje. Do tada, druge vrste Anunnakija su smještene na druge svjetove koje su pokorili, uključujući i Zemlju, Mars, i ostatak našeg Solarnog Sistema. Takođe su se raširili i unutar Orionskog i Pleidanskog sistema. S'toga se može zaključiti da su Anunnakiji izuzetno moćna rasa koje se boje mnogi. Elita Anunnakija i oni kojima je dopušteno da putuju, prešli su sa orbitalne letjelice u manjim letjelicama u posjetu Zemlje ispod. Takođe su poslali i teretne letjelice na Zemlju u vojne i komercijalne svrhe. Među-planetarna trgovina robova je bila unosna i rasprostranjena. Nije ni čudo što su se drevni ljudi bojali svojih Bogova koji su kako su tvrdili živjeli na nebu.