Loading...

Nekoliko poslednjih decenija se ubrzano pojavljuju dokazi koji govore o raznovrsnim programima geoinžinjeringa i modifikacije klime koji su dizajnirani da načine veliki uticaj na atmosferu i životno okruženje.

Uprkos takvim dešavanjima teorije globalnog zagrijavanja zasnovane na štetnosti CO2 koje promovišu grupe za okoliš a koje se finansiraju iz određenih izvora te kao takve formiraju mišljenje koje dominira u javnosti i prevladava u opštem stavu.

Odvlačeći pažnju sa stvarnih postojećih eksperimenata i manipulacija unutar atmosfere, takvim koordinisanim naporima se prizivaju nadolazeće prirodne katastrofe a za koje tvrde da se bore protiv njih. Stalno se ponavlja da je uzrok izmjene klime uticaj CO2 bez priznanja intervencija na okoliš kao što je geoinžinjering, što je ozbiljna perverzija kako naučnog istraživanja tako i mišljenja javnosti koje utiče na sav život na Zemlji.

chemtrails-0

Slika: Chemtrail na nebu.

chemtrails-0

Slika: Geoinžinjering i sijanje oblaka.

 chemtrails-0

Slika: Chemtrail avion na nebu iznad San Diega.

 chemtrails-0

Slika: Satelitski snimak chemtrail-ova u atmosferi.

Svako ko pogleda u nebo s vremena na vrijeme i prizove sjećanja na to kako je izgledao pravi sunčani dan, bit će mu jasna stvarnost geoinžinjeringa koji se često naziva "chemtrails" - i koji se više ne može ignorisati. Decenijama vojni i privatni avioni vrše prskanje neba koje brojni nezavisni istraživači, novinari i aktivisti posmatraju i za koje navode da se sastoje od aluminijuma, barijuma, stroncijuma i drugih opasnih teških metala. Kada se takve supstance distribuiraju po atmosferi kao miskroskopske čestice jednom moraju doći do tla gdje se udišu od strane živih bića i absorbiraju se u tlo i biljni život.

"Pogled u nove smrtonosne tehnologije" koje su namjenjene za modifikaciju klime i životne sredine "predstvljene od strane Kongresmena Dennisa Kucinicha," istraživač i novinarka Amy Worthington je napisala gotovo prije jedne decenije.

Neuspjeh Zakona o Očuvanju Svemira iz 2001 godine je bio namjenjen da se spriječi postavljanje u svemiru:

    - elektronskog, psihotroničnog i informativnog oružja
    - oružja ultraniskih frekfencija na velikim visinama
    - plazmeno, elektromagnetno, sonično i ultrasonično oružje
    - lasersko oružje
    - strateško, pozorišno (holografsko), taktičko ili vanzemaljsko oružje
    - hemijsko biološko, klimatsko i životno okruženje ili tektonsko oružje
    - chemtrail (ovaj termin je izbrisan sa kasnije verzije, prinudnom sugestijom)

Da bi ostali glavni igrači u lancu ubijanja, poticatelji trajnog rata su namjerno zatamnili svjetlost koja daje život i smanjili atmosfersku vidljivost sa polimerima i česticama koje zagušuju pluća. Ovaj ekološki terorizam je znatno ugrozio zdravlje ljudi, sudeći prema hiljadama svjedočenja.

A što se tiče samih tragova, dosada nam je jasno ovoliko:

  1. Jedan dio projekta aerosol je prozvan Operacija Cloverleaf, vjerovatno zbog višestrukih operacija, koje uključuju: modifikaciju vremena (klime), vojne komunikacije, razvoj svemirskog oružja, istraživanja vezana za ozon i globalno zagrijavanje plus biološko naoružanje i testiranje detekcije.
  2. Izbacivanjem tona i tona pojedinih materija iz aviona je pretvorilo našu planetarnu atmosferu u visoko nabijenu, električki-provodljivu plazmu koja je korisna za vojne projekte. Zrak koji udišemo je obogaćen azbestnim sintetičkim vlaknima i otrovnim metalima, uključujući i soli barijuma, aluminijuma i navodno radioaktivni torijum. ovi metali se ponašaju kao elektroliti da bi se pospješila provodnost vojnih radarskih i radio valova. Otrovani arsenom koji dokazano oštećuje ljudski imuni sistem. Atmosferski barijum slabi ljudske mišiće, uključujući i mišiće srca. Ukoliko se udahne aluminijum ide ravno ka mozgu i specijalisti su potvrdili da izaziva oksidativni stres u samom moždanom tkivu, što dovodi do nastanka Alzhajemrove bolesti. A radioaktivni torijum je poznat po tome što uzrokuje leukemiju i druge vrste raka.
  3. Samo jedan mali dio vojnog projekta modifikacije atmosfere je jasno vidljiv. Ono što ne vidimo je isto tako opasno. Jonosfera, zemlja i njeni stanovnici se neprestano bombarduju mikrotalasima velike frekfencije koji se koriste da bi se manipulirala visoko nabijena atmosfera zbog modifikacije klime, prikupljanje informacija i ze tektonsko (izazivanje zemljotresa) oružje. Nezavisni istraživač chemtraila Clifford Carnicom je potvrdio da se svakodnevno podvrgavamo ekstremno niskim elektromagnetnim frekfencijama (ELF) koje pulsiraju na 4 herca, frekfencije za koje se zna da utiču na biološki i mentalni sklop ljudi.
  4. Postoji i dobro-dokumentirana biološka komponenta koja se nadovezuje na atmosferske studije u kojima nacije i regije se kradom vakcinišu putem specijalno dizajniranih sistema za isporuku, takve isporuke sadrže viruse, bakterije, gljivice, mikroplazme, dehidrirana krvna zrnca i egzotične biološke markere da bi testni-masteri pristupili ljudskom, životinjskom i biljnom imunološkom sistemu.
  5. Megalit koji se sastoji od više-organizacija koji vrše ove bio-hemijske projekte na čovječanstvu uključuje: Ministartsvo Odbrane SAD-a (DOD) i njihovu desnu ruku kada se radi o istraživanjima DARPA-u, plus Ministarstvo za Energiju (DOE) te široku mrežu nacionalnih laboratorija i univerziteta. Privatni ugovornici i farmaceutske kompanije su visoko uključeni. Vlade drugih zemalja koje surađuju na ovim projektima kao i vjerovatno neke agencije Ujedinjenih Naroda jer je aerosol globalni projekat.

Prema nedavno otkrivenim dokumentima NASA-e iz 1966. godine, postoje indicije da se radilo na modifikaciji klime sve od 1940-ih. "Postoji ... velika motivacija da se razvije efektivna kontramjera protiv destruktivnih vremenskih neprilika," stoji u dokumentima i to da se tako s druge strane povećaju korisni aspekti. Finansijski i drugi aspekti dobrobiti po zdravlje čovjeka se vide u mogućnosti izmjene vremena da bi se nadomjestile vodene zalihe, smanjili udari svjetlica, spriječio led, ublažili tornadi i potpuno spriječio nastanak uragana što bi bilo vrlo korisno.

Prema izvještajima iz 1964. godine, Nacionalna Naučna Fondacija je oformila Specijalnu Komisiju za Modifikaciju Vremena (klime). Od tada, vremensko oružje u obliku sijača oblaka se koristilo da se potopi područje Sjevernog Vijetnama da bi se spriječile linije snadbjevanja tokom rata u Vijetnamu. Novija dokumentacija nam ukazuje na privatna i vladina tijela, koja aktivno se bave modifikacijom vremena, uključujući u njih i Odjel Domovinske Sigurnosti od Uragana Aerosol SAD-a i programi Mikrofizike. A sredinom 2012. godine naučnici su predložili plan geoinžinjeringa od 5 biliona dolara da bi se potencijalno ispustio jedan milion tona čestica u gornjem sloju atmosfere svake godine čime bi se "umanjio uticaj emisije gasova staklene bašte".

Obzirom da je ovo program otvorenog karaktera jasno vidljiv svima i koji se dešava direktno nama iznad glava, zašto se o ovom problemu šuti u akademskim krugovima takođe i u glavnim medijima kao i u "alternativnim" progresivnim medijima, posebno se da zaključiti da akademici i štampa nezainteresovano gledaju u područje u kojem informacije i ideje koje su od javnog interesa bi trebale navodno biti zagarantovane i očekivane? Uistinu, geoinžinjering i modifikacija klime su "naučni tabu," navodi Michel Chossudovsky.

Mogućnost manipulacije klimom i životnom sredinom su dio vojne i obavještajne agende, dok se taktički postojanje priznaje, nikada se na te mogućnosti ne gleda kao da ima neki značajan uticaj. Vojni analitičari su tihi kada se radi o ovoj temi. Metereolozi ne istražuju ove stvari a borci za okoliš se drže globalnog zagrijavanja i Kyoto protokola.

U ovom slučaju ovako stanje se pripisuje štetnom uticaju intelektualne nezainteresovanosti i naivnosti koja proizilazi iz školskih i novinarskih zajednica, koje u kombinaciji sa dobro-finansiranim javnim vezama bore se za promiđbu teorije globalnog zagrijavanja čiji je uzrok CO2. Što na kraju utiče na shvatanje i razumjenvanje kao i mogućnost međusobne komunikacije šire javne sfere.