Loading...

PRVI DIO

Viđenje 1: NLO? ... Identifikovan kao: Balon za mjerenje vremenskih uslova?
Viđenje 2: NLO? ... Identifikovan kao: Čudni klaun koji baca pite?

Teško je doći do logičkog zaključka, a potrebno je i dugo vremena...

Korak 1

Potrebno je slikati viđenje (objekat) mnogo puta:
Vaša riječ će važiti hiljadu riječi ukoliko imate dobar fizički dokaz.

Korak 2

Ukoliko je došlo do pada ili rušenja, uzmite nešto važno sa mjesta nesreće da imate kao dokaz pada/rušenja. Fizički dokazi su izuzetno važni.

Korak 3

Koristite se principom poznatim pod imenom "Ockham's Razor":
Ovaj princip nam govori da objašnjenje bilo kakvog fenomena treba da ima što manje predpostavki. Drugim riječima rečeno, najjednostavnije rješenje je najčešće najbolje rješenje.

Korak 4

Potražite i kontaktirajte NLO grupu ili organizaciju koja Vam može dati više informacija o Vašem iskustvu.

DRUGI DIO

Kako da uvidite da li se radi o nekakvoj obmani.

Ukoliko ste vidjeli neke slike koje naime pokazuju NLOe - a imaju lošu teksturu, zamagljene objekte i nemaju referentne tačke za provjeru veličine. Ovakve karakteristike Vam lako omogućavaju da zaključite da se radi o obmani. Ali neke obmane nisu baš tako očite. Razlozi za pravljenje prilično ubjedljivi stvari mogu biti različiti, kao npr. izazov, pažnja ili ozloglašenost pojedinca. Morate biti pametni, oprezni i skeptični kada pokušavate da otkrijete obmanu. Za više informacija pročitajte dalje.

 

Kako identifikovati obmanu?

Korak 1

Provedite istragu na slici koju ste dobili sa velikim oprezom. Tražite očite razlike u kontrastu i fokusu između objekta i pozadine.

Korak 2

Skenirajte slike i prebacite ih na vaš računar, uvečajte ih da bi vidjeli detalje, recimo ostatke konopca, žice ili druge elemente ukoliko se radi o obmani.

Korak 3

Uzmite u obzir i kredibilitet svjedoka. Pokušajte da zaključite da li svoju priču govori staloženo i da li ima neki nepoklapanja sa pričama ostalih svjedoka.

Korak 4

Razmislite o dijelovima priče koje je svjedok naveo. Zapitajte se da li nalikuju na bilo kakvu naučno-fantastičnu priču, ili da se ne poklapaju sa detaljima nekog već dokumentovanog NLO viđenja.

Korak 5

Čuvajte se preuveličavanja i nedoslijednosti. Priča mora imati upečatljivost i biti bez varijacija kad se radi o važnim dijelovima. Sve slike treba osvjetliti da bi se dobila dobra referentna tačka.

Korak 6

Nemojte vjerovati u razloge za nedostatak dokaza, kao npr. tvrdnja da su dokazi (objekti) ukradeni u pokušaju de se diskredituje svjedok ili da ih je uzela neka (ne)poznata "vladina organizacija".

Korak 7

Idite na mjesto nesreće. Tražite komadiće i ostatke konopca ili žice, pokušajte da zaključite da li je neko napravio taj objekat koji je promatran.

Korak 8

Istražite i osobu koja je prijavila viđenje. Provjerite da li voli da uveličava, da se šali ili da podvaljuje šale. Probajte čak i da intervjuišete prijatelje svjedoka, njegove komšije ili kolege.

Korak 9

Pozovite eksperta za fotografije, video ili ufologa (osoba koja istražuje NLOe) da bi potvrdili dokaze.

Korak 10

Istražite i stare obmane koje su dokumentovane. Tražite sličnosti među njima kao i sa događajem koji istražujete. Ovo može u velikom doprinijeti razotkrivanju obmane.


Na slici ispod imate prikazan metod koji koristi vojska SAD-a i drugih zemalja za provođenje istraga, prelagano je :)
A i predstavlja razlog zašto treba da nastavite da istražujete i da zapitkujete? - Razlog je na slici ispod ...

razlog-zasto-nastaviti-zapitkivati-nlo-identifikacijski-diagram