Loading...
Tragamo za skrivenim tehnologijama & istinom vezanom za NLO-e, vanzemaljce ...  E-Mail

Sve više i više institucija za istraživanja počinje da mijenja svoj pogled kada je u pitanju stvarnost NLO-ova. Među njima su centri za istraživanja u Bugarskoj.

Trenutno se vrši čitav niz formalnih istraživanja ove teme. Američki Univerzitet u Vašingtonu je jedan od primjera. Organizovali su samit o NLO-ima: Susreti sa generalima, pilotima i vladinim službenicima. Ovaj samit je održan u novembru, 2014. godine.

Drugi primjer je i slučaj iz Bugarske, gdje institut za svemirske nauke organizovao samit.

Naime, nedavno su održali svoj prvi samit i konferenciju o postojanju NLO-ova i vanzemaljskog života. Prof. Richard Savilopof, dekan na odsjeku za astrofiziku i direktor svemirskog instituta u Bugarskoj je takođe bio na samitu i naveo je da je ovo zabranjena tema za naučnike, ali interes počinje da raste širom svijeta.

Ovaj samit je organizovan od strane instituta svemirskih nauka. Mnogi su odobrili ovakav samit, među takvima bio je i čovjek koji je vidio ogromni NLO iznad Kremikovska. Ovaj čovjek je stupio u kontakt sa prof. Filipovim i želio je da ostane anoniman, jer radi sa mnogim firmama u privatnom sektoru i ne želi da bude ismijavan. Čak je naveo kako je nakon odlaska NLO-a osjetio i vremenske pomake.

Čestitamo Bugarskoj i institutu za svemirske nauke na hrabrosti i otvaranju ove tematike.