Loading...
Tragamo za skrivenim tehnologijama & istinom vezanom za NLO-e, vanzemaljce ...  E-Mail

Wikipedija: Da li vlade i mediji nas spremaju za objelodanjivanje?

Donedavno mediji su govorili o NLO-ima i vanzemaljcima satirično, vanzemaljce su stavljali u svijet aluminijumskih kapa i naučne fantastike. Međutim, sve više i više se govori i piše o mogućnosti vanzemaljskog života kao da postaje naučna činjenica.

Otvorene diskusije o ovim temama na nekim medijima kao što su Guardian, The Daily Mail, Metro, The Huffington Post, čak i Sky News su sve zastupljenije, sa naslovima koji otvoreno govore o mogućnostima postojanja vanzemaljaca u ogromnom svemiru i o mogućnosti da pronađeno život.

NASA je napravila mnoga otkrića poslednjih godina koja nagovještavaju da su planete unutar našeg solarnog sistema nekad bile žive i da je voda tekla njihovom površinom. Telegraph je 2011. godine objavio naslov "Za vanzemaljski život se mislilo da je nemoguć". Profesor Brian Cox ima veliki ugled kod šire javnosti kada se radi o svemiru i o nepoznatom, koji je takođe tvrdio da je vanzemaljski život nemoguć.

U decembru je bivši djelatnik Ministarstva Odbrane Velike Britanije Nick Pope govorio o mogućnosti da nas vlade pripremaju na objelodanjivanje postojanja vanzemaljaca putem medija i novina, tako što otvoreno govore o ovoj temi i polagano uvode koncept da je to istina, da bi uvjetovali javnost da prihvate takvu vijest bez straha.

Nick Pope je naveo, "nije bilo tako davno kada su NLO-i bili spominjani samo na mrežama kao što je SyFy, ali sada imamo samo nekoliko medija koji se neće dotaknuti ove teme. Sa same ivice spominjanja je prešlo u glavne vijesti u samo nekoliko godina. Da li je ovo dio kampanje da se ljudi pripreme na stvarnost vanzemaljskog života, prije nego se javno objavi? Da li je objelodanjivanje blizu?"

Vlada Velike Britanije je objavila da će objaviti još svojih "X-Dokumenata" i predati ih javnosti putem Nacionalnog Arhiva u drugoj polovini 2015. godine. Nick Pope je naveo: "Ovo je izuzetno sramotna situacija za vladu."

Prošlog ljeta su nam rekli da više nemaju dokumenata koji se odnose na NLO-e i vanzemaljce, ovo je bio plan od pet godina u toku kojeg je trebalo da se objave svi dokumenti u potpunosti. Ali sada navode, "Oh, stanite, našli smo još jedan cijeli niz NLO dokumanata."

Ova kombinacija objavljivanja vladinih tajnih dokumenata i medijsko izvještavnje o vanzemaljcima i NLO-ima nas kako se čini priprema na prihvatanje postojanja vanzemaljaca u velikom broju. Čak i dan danas vodeći mediji izvještavaju i objavljuju članke o potrazi za planetama koje bi mogle da podrže život i na hiljade planeta je otkriveno do sad.

Prošle sedmice je i NASA objavila da imaju hiljade planeta kandidata koje bi mogle da podrže život. Koncept vanzemaljskog života se bez svake sumnje polagano predstavlja javnosti. Šta mislite, da li nas pripremaju na veliko objelodanjivanje u 2015. godini?