Loading...

Na slici iznad je vidljiva prva optička rectena, maleni uređaj koji je dijelom antena a drugim dijelom ispravljačka dioda - u stanju je da transformiše svjetlost direktno u istosmjernu struju.

Tehnologija je razvijena od strane Instituta za Tehnologiju u Georgiji, uređaj radi tako što koristi karbonske nanocijevi koje djeluju kao malene antene koje hvataju svjetlost. Svjetlost stvara fluktuirajući naboj koji putuje kroz minijaturne ispravljače koji se nalaze u zidovima cijevi, koje se pale i gase brzinom petaherca, što je milion+ puta brže od gigaherca. Rezultat je vrlo slab direktni naboj, koji se stvara direktno za razliku od višelojnog procesa u solarnim čelijama.

PhysOrg objašnjava kako radi:
Proizvodnja rectena započinje uzgojem šuma vertiklano poredanih karbonskih nanocijevi na provodljivoj pločici. Koristeći atomski sloj hemijskog isparavanja nanocijevi se oblažu aluminijumovim oksidom da bi se izolirale. Na kraju se koristi fizičko isparavanje da bi se nanio sloj optički provodljivog filma kalcija a onda aluminijumov metal na vrh šume nanocijevi...

Prilikom rada oscilirajući talasi svjetlosti prolaze kroz providnu kalcijum-aluminijsku elektrodu i vrše interakciju sa nanocijevima. Metal-izolator-metal čvorište na vrhovima nanocijevi koristi se kao prekidač ispravljača u intervalu femtosekundi, što omogučava elektronima koje generiše antena da teku u jednom smijeru prema vrhu elektrode.


Ukoliko se ugrade milijarde cijevi u nizu, moguće je stvoriti značajnu struju. Međutim, ipak postoji caka: trenutno, uređaji koje su napravili istraživači su trenutno efikasni za manje od 1%, što znači da se vrlo malo svjetlosti pretvara u elektricitet. Njihovo istraživanje se može naći u Nature Nanotechnology.

Tim trenutno radi na povečanju efikasnosti, prvenstveno pokušavajući da smanje električni otpor unutar uređaja, za koji vjeruju da se može smanjiti za "red veličine" koji će omogučiti efikasnost od 40%.

Na tom stupnju, očigledna primjena uređaja bi bila na sakupljanju elektriciteta iz sunčeve svjetlosti - istraživači se slažu u tome. "Mogli bi napraviti solarne čelije koje su dva puta efikasnije po cijeni koja je za deset puta niža," naveo je Baratunde Cola iz tima PhysOrg.