Loading...

Iako astronomi ne mogu da vide "Planetu Devet", njena prisutnost je primjetna. Ovaj masivni objekat, koji navodno vrijeba sa kraja našeg solarnog sistema uzima se kao objašnjenje čudnog grupisanja objekata u Kuperovom pojasu i njihovih orbita oko Sunca.

Sada Elizabeth Bailey, autor istraživanja sa Kalifornijskog tehnološkog instituta zajedno sa Konstantinom Batyginom i Mike Brownom koji su predvidjeli postojanje ovog planeta daju i drugi dokaz za postojanje ovog planeta: Zbog njega imamo vidljivo "kolebanje" u našem solarnom sistemu, koji se krivi u odnosu na sunce.

"S obzirom na to da je deveta planeta toliko velika, a njena orbita nagnuta u odnosu na ostale planete, Sunčev sistem jednostavno mora lagano da se krivi van orbite", izjavila je Elizabeth Bailey.

Sve planete u našem Sunčevom sistemu (ne računajući hipotetičku devetu planetu) okreću se oko Sunca u istoj ravni, ali se ova ravan razlikuje za šest stepeni u odnosu na Sunce koje je nagnuto iz Zemljine perspektive.

Pretpostavlja se da je deveta planeta deset puta veća od Zemlje i da obilazi oko Sunca na udaljenosti 20 puta većoj od Neptunove i sa još ekstremnijim nagibnim uglom, koji se razlikuje za 30 stepeni u odnosu na ostale planete.

Ovi faktori mogli bi da objasne nagib Sunčevog sistema.

"Matematički gledano, s obzirom na pretpostavljenu veličinu i udaljenost devete planete, nagib od šest stepeni se savršeno uklapa", izjavio je u saopštenju Mike Brown, profesor Planetarne astronomije na Institutu.

Nalazi će ovog mjeseca biti objavljeni u astrofizičkom časopisu. Planeta o kojoj je prvi put teoretisano 2014. ne može da dobije zvanično ime dok joj se ne potvrdi postojanje.

To bi moglo da potraje, jer se procenjuje da joj je potrebno oko 15 hiljada godina da obiđe oko Sunca, što znači da će astronomi morati pažljivo da posmatraju veliki dio svemira da bi je pronašli.